Za.04-04: Dorcas Kledinginzameling

Op zaterdag 4 april 2015 wordt in Gouda voor de  7de maal de jaarlijkse Dorcas Kledinginzameling gehouden.  U kunt gebruikte kleding inleveren op de volgende vier locaties:

  • Westerkerk, op de hoek van de 1e Potgieterstraat 37 en de J.P. Heyestraat, Gouda
  • Vaste Burcht Kerk, Lekkenburg 148, Gouda
  • Zorgcentrum Goverwelle, Middenmolenplein 266, Gouda
  • Zorgcentrum “Ronssehof”, Ronsseweg 138, Gouda

De  inzamelpunten zijn opengesteld van 10 uur tot 14 uur.

U kunt daar goede kleding (dames, heren, kinder- en babykleding) brengen. Ook schoenen, dekens en beddengoed, gordijnen en vitrages zijn welkom.  Alle goederen dienen schoon, heel, droog, compleet, en niet versleten te zijn!  Kleding graag alleen afgeven in dichtgeknoopte plastic vuilniszakken. Schoenen  zoveel mogelijk met veters of band aan elkaar.

De helft van alle door Dorcas ingezamelde kleding wordt gesorteerd verstuurd naar de hulpprojecten van Dorcas, zoals de noodhulpprojecten en de sponsorprojecten van kinderen, gezinnen en bejaarden. Een klein gedeelte wordt beschikbaar gesteld of verkocht aan kerken in Oost-Europa die het verkopen en daarmee hun sociale projecten geheel of gedeeltelijk financieren. De ongesorteerde kleding wordt verkocht aan het Leger des Heils, waarmee Dorcas een overeenkomst heeft. De opbrengst wordt dan gebruikt voor de kosten van transport en distributie. Dit is dringend noodzakelijk om het transport van de gesorteerde kleding te kunnen financieren.

Ontvangers

Jaarlijks gaat er zo’n 800.000 kilo gesorteerde Dorcas-kleding naar de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. Dit zijn mensen die zelf onvoldoende geld hebben om kleding in de winkel te kopen. De hulp gaat naar oude mensen die onmogelijk van hun pensioentje rond kunnen komen, gehandicapten, chronisch zieken, de kwetsbaren in de samenleving. In 2010 zijn er ruim 150 transporten met hulpgoederen verzonden naar Roemenië, Moldavië, Hongarije, Oekraïne, Rusland, Wit-Rusland, Armenië, Servië, Albanië, Bosnië, Kosovo, Malawi, Zuid-Afrika, Lesotho, Kenia, Egypte en Mozambique.

Ook door het jaar heen kunt u in Gouda kleding inleveren voor de allerarmsten. U kunt daarvoor het dichtstbijzijnde Dorcas depot in de buurt bellen: Fam. Van Herk: 530298. Voor meer info over de kledingaktie kunt u contact opnemen met Hélène Reparon; 0182-553266 of  06-14204057.