Za.03-05: kort herdenkingsconcert in de Sint Jan

Op zaterdag 3 mei om 15:30 uur zal een kort herdenkingsconcert gegeven worden in de Sint Jan te Gouda. De bijeenkomst begint met een inleiding door de oudrector van de Goudse Scholen Gemeenschap Leo Vroman, de heer Philip den Hertog. De titel hiervan is.

“Rekenschap geven; nut en noodzaak van herdenken”.
Het concert wordt aangeboden door de Stichting Goudse Sint Jan en is deel van de serie Zaterdagmiddagconcerten.
De Herdenkingsbijeenkomst is gratis toegankelijk en duurt tot ongeveer 16:45. Ingang kerk aan de zuidzijde “Achter de Kerk”.