WOZ-waarde woningen Gouda vanaf volgende maand openbaar

Gouda – Via www.woz-waardeloket.nl kan vanaf 1 oktober de WOZ-waarde van een woning uit Gouda door iedereen worden opgevraagd. Het is de bedoeling dat op den duur in dit landelijke loket de WOZ-waarde van elke woning in Nederland ingezien kan worden. Naast de gemeente Gouda zijn er inmiddels al meer dan tachtig gemeenten in Nederland aangesloten op deze landelijke voorziening.

De gemeente Gouda heeft sinds 2011 de belastingtaken en dus ook het bepalen van de WOZ-waarde van woningen uitbesteed aan de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Vanuit de BSGR is Gouda als een van de eerste gemeenten aangesloten op deze landelijke voorziening genaamd LV WOZ. Naast Gouda is ook Voorschoten inmiddels aangesloten. In 2015 heeft er een wetswijziging op de wet WOZ plaatsgevonden die bepaalt dat de WOZ-waarde van woningen per 1 oktober 2016 openbaar moeten worden. Op deze wijze is er meer transparantie voor de burgers.

Andere gemeenten volgen later
De zeven andere gemeenten die aan de BSGR deelnemen, worden in de loop der tijd aangesloten op dit landelijke WOZ-waardeloket.

Advertisements

Waardepeildatum
In het landelijke loket zijn de WOZ-waarden met waardepeildatum 1 januari 2015 opgenomen. Op het moment dat in 2017 de WOZ-waarden met waardepeildatum 1 januari 2016 bekend zijn, zullen deze aan het landelijke loket worden toegevoegd.