Wordt er nog gebouwd op het braakliggend terrein van het St. Jozef ziekenhuis?

Gouda – Al in juli 2017 werd de bouw van appartementen en luxe woningen aangekondigd op het terrein waar eerder het St. Jozefziekenhuis heeft gestaan. Het project kreeg de naam “Goudshof”. De Goudse wethouder voor wonen, Rogier Tetteroo en Wilco van den Ban van Gebieds- en Vastgoedontwikkelaar AM, sloten een overeenkomst over de ontwikkeling van 26 “nul-op-de-meter-woningen” en 98 appartementen. Tetteroo is blij met het flinke aantal middenhuurwoningen, dat goed past in zijn woonbeleid. De leefbaarheid wordt ondersteund door de toevoeging van veel water en groen. Tussen de eerste bekendmaking en nu is de verbouwing van het historische zusterhuis aan de Graaf Florisweg inmiddels afgerond en ingericht voor luxe verzorging voor ouderen. Maar hoe staat het nu met de voortgang op het vrijgekomen terrein aan de Jan van Beaumontstraat? Vragen aan AM wat er nu, na 2½ jaar na de ondertekening, is gebeurd Goudse passanten hadden hoofdzakelijk activiteiten van de sloper gezien. Op de website was algemene informatie te vinden, maar wel met een duidelijk beeld van de toekomstige hoogbouw, inclusief een indicatie van de koopprijzen. Degenen die in eerste instantie belangstelling hadden getoond, werden weliswaar regelmatig op de hoogte gesteld van de vertraging maar voor concrete aanbiedingen bleek het nog te vroeg. We namen contact op met AM en kwamen in gesprek met Caroline Vredebregt, verkoopmanager. Het duurde enige tijd voordat we de antwoorden kregen op de lijst met vragen die we hadden voorgelegd. Dat lag niet aan Vredebregt vernamen we later, maar aan de complexiteit, die met zo’n project gepaard gaat. Desgevraagd deelde zij ons mee, dat AM met de aanvankelijke aannemer niet tot een haalbaar plan kon komen. Onzes inziens niet zo vreemd, want na de crisis is er een situatie ontstaan dat de bouwkosten alleen maar stegen en de capaciteit van de aannemers beperkt werd en is, o.a. door personeelsgebrek. Dit werd ook door Vredebregt beaamd. Uiteindelijk werd pas in december 2019 de Omgevingsvergunning door de ODMH verstrekt. AM had overigens gehoopt medio 2018 met de bouw te kunnen beginnen. “Het kan verkeren”, zei Bredero al. Gaat de nieuwbouw nu echt van start? Behalve de sloopwerkzaamheden die bijna niemand kan zijn ontgaan, is door AM opdracht gegeven tot het bouwrijp maken van het gebied. De logische volgende vragen die we Vredebregt voorleggen zijn:
  • Behalve de nu gepresenteerde hoogbouw, hoe ziet de rest van de invulling van de locatie eruit en wijkt die af van het oorspronkelijke plan?
  • Wat voor tijdpad is er nu gepland?
  • Staat de hoge schoorsteen (industrieel erfgoed) van het ziekenhuis de nieuwbouw in de weg?
  • Zijn er behalve voor de hoogbouw ook parkeervoorzieningen voor de laagbouw gepland?
  • Is er voor de laagbouw al een vergunning verstrekt?

Op deze reeks vragen kan Vredebregt ons inmiddels de antwoorden geven. Op de website is een plattegrond te zien waarop de indeling van het gebied is ingetekend en deze wijkt nauwelijks af van eerdere plannen. Er is in een half verdiepte parkeergarage voorzien t.b.v. de hoogbouw, waarvan het dak in het tuinontwerp is opgenomen. In het plan Goudshof worden 110 (aanvankelijk 98) aardgasvrije appartementen gerealiseerd, waarvan 38 koop en 72 huur. Daarnaast komen er 25 ruime eengezinswoningen en één twee-onder-een-kapwoning. In tegenstelling tot de berichtgeving tijdens de tekening van de overeenkomst, gaat het nu om 25 grondgebonden aardgasvrije woningen met het label EPC-1 (Energie prestatie coëfficiënt) en dus niet nul-op-de-meter.

Er is geen sociale woningbouw voorzien, ondanks dat hier aanvankelijk geruchten over waren. De start de verkoop van de appartementen is eind van het eerste kwartaal 2020 voorzien. Het gebied, waar de eengezinswoningen komen, gaat “Goudstuin” heten en de verkoop daarvan wordt in de tweede helft 2020 verwacht. De hoogbouw vraagt een langere bouwtijd dan de eengezinswoningen en daarom start de bouw van de laatstgenoemde later om uiteindelijk toch gelijktijdig te kunnen worden opgeleverd. De parkeervoorzieningen t.b.v. de laagbouw zijn op straatniveau gesitueerd met als norm het parkeerbeleid van de gemeente Gouda. De schoorsteen tenslotte is opgenomen in het openbaar groengebied tussen verzorgingshuis en Goudshof en staat de geplande bouw niet in de weg. Wat is er over de verkoop- en verhuurprijzen bekend? Hierover kan Vredebregt nog geen echte duidelijkheid verschaffen. De op de website vermelde verkoopprijzen van de hoogbouw zijn een indicatie. De uiteindelijke prijs wordt samengesteld op basis van de tussentijdse marktontwikkelingen en zal naar alle waarschijnlijkheid bij de definitieve koopsommen van de indicatie afwijken. Ze zullen, naar gezegd, verschijnen in de definitieve prijslijst, die later dit kwartaal bij de start van de verkoop beschikbaar zal zijn. Over de verhuur van de daarvoor bestemde 72 appartementen is nog niet veel te zeggen en daar is volgens Vredebregt een reden voor. Het overgrote deel daarvan zal weliswaar in de middenhuur range vallen, maar dat is een wat rekbaar begrip. AM verkoopt deze appartementen namelijk aan een institutionele belegger. In deze fase blijkt het nog niet mogelijk aan te geven welke dit wordt. Het zal ook de belegger zijn die potentiële huurders circa een half jaar voor oplevering zal informeren over het proces van inschrijving en de huurprijzen. Op dit moment zijn er dus wat koop- en huurprijzen betreft nog onzekerheden. Het goede nieuws is dat er dit jaar, 2½ jaar na de eerste aankondiging, in ieder geval met de bouw begonnen wordt, in een tijd dat de woningnood alleen maar gegroeid is. Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving? Mail het ons via redactie@degouda.nl Download nu deGouda App voor iOS en Android 18-02-2020 11:56