Woningbouw van Loonlocatie uitgesteld

Gouda – Het woningbouwplan op de voormalige van Loonlocatie heeft zoveel zienswijzen gekregen dat de gemeente het plan gaat heroverwegen. Het bouwplan lag tussen 3 september en 14 oktober ter inzage en kon rekenen op ruim 170 zienswijzen. Vanwege de grote zorgen in de omgeving zal het plan in overleg met de ontwikkelaar worden heroverwogen. De reactie op de zienswijzen zou aanvankelijk in januari 2021 zijn, maar wordt nu later in het eerste kwartaal verwacht.

Het plan dat er lag bestond uit drie woontorens met in totaal 196 appartementen. Ook zou worden voorzien in parkeerruimte en groen. De hoop was dat in mei 2021 de bouwvergunning zou kunnen worden afgegeven. Dit loopt nu vertraging op.

Zorgen omwonenden
In de binnengekomen zienswijzen maken omwonenden zich zorgen over hoogte, parkeerdruk, verkeersbewegingen, privacy en bezonning. De gemeente stelt in een raadsbrief dat de zorgen ‘aanleiding zijn om verder onderzoek te doen’. Gemeente Gouda: ‘Naar aanleiding daarvan voert de gemeente gesprekken met de ontwikkelaar over extra aanpassingen in het plan die kunnen zorgen voor meer draagvlak in de omgeving …’.

Advertisements

Herziening
Eerder ondervond de gemeente al weerstand bij hoogbouw op de locatie van de voormalige land- en tuinbouwschool. Na een herziening van de ontwikkelaar gaf de gemeente daar recent alsnog groen licht.

Dat er nu uitstel volgt voor het plan op de van Loonlocatie lijkt onvermijdelijk. Hoeveel uitstel moet duidelijk worden in januari 2021, dan wordt de raad ingelicht over het vervolg van het planproces.

09-12-2020 14:30