Woningbouw in de Spoorzone. De voorbereiding vreet tijd

Foto: Marco van Middelkoop/Aerophoto-Schiphol


Gouda – Half januari 2019 hadden wij een gesprek met een enthousiaste wethouder Rogier Tetteroo, o.a verantwoordelijk voor wonen, over de mogelijkheden die de z.g. Spoorzone voor de bouw van 1000 woningen te bieden heeft. Dat was geen losse flodder, want de Provincie had toestemming gegeven om op deze locatie te bouwen o.a. omdat de gebieden binnen de gemeentegrenzen liggen. Een van de voorwaarden was dat ca. 30% zou bestaan uit sociale woningbouw. Een eis waarin de wethouder zich prima in kon vinden.
Op de vraag wanneer de eerste woningbouw letterlijk van de grond zou komen, was zijn antwoord: “Ik verwacht nog dit jaar de start van de eerste bouwactiviteiten”. Toen wij begin oktober 2019 de wethouder vroegen naar de voortgang van de bouw in de Spoorzone was het antwoord dat er beweging in zat, maar het toch nog wel even kon duren. Dat was al een meer realistisch beeld.

Voortschrijdend inzicht en nieuwe stappen
Het enthousiasme van de wethouder en de betrokkenen bij de ontwikkeling lag waarschijnlijk ten grondslag aan de verwachting om dus al in 2019 met de eerste bouw te kunnen beginnen. In Gouda blijkt het niet anders dan in heel Nederland. Met de nieuwste technieken kunnen aannemers donders snel bouwen. Het voorafgaande traject is echter de grote tijdvreter. Dat ondervond ook de gemeente en toen vanuit de provincie Zuid-Holland hulp werd aangeboden via een zo genaamde “Vliegende Brigade van Specialisten”, werd deze met open armen ontvangen. “Waar heeft de inzet van deze Brigade toe geleid?”, was onze vraag aan Tetteroo. Het antwoord was letterlijk: ”De inzet heeft er toe geleid dat in een zeer kort tijdsbestek het “Ontwikkelperspectief Spoorzone” tot stand is gekomen, met daarin het integrale ontwikkelingskader voor het gebied”. Dat bleek precies wat het college nodig had.

In februari 2020 zijn we ruim een jaar verder en wat nu?
De gemeenteraad heeft recentelijk het Ontwikkelperspectief aangeboden gekregen. Dat is een lijvig en gedetailleerd rapport van 127 pagina’s. Het volgende overzicht laat zien wat voor werk er aan dat rapport vooraf ging:

Advertisements
  • Vastleggen bestaande situatie
  • Ontwikkelen van een visie
  • Programma woningbouw
  • Duurzaamheidsaspecten
  • Woonmilieus en deellocatie
  • Ontwikkelstrategie
  • Benodigde aanpassingen van het bestemmingsplan

Het ontwikkelperspectief blijkt geen blauwdruk met vastomlijnde plannen voor de toekomst. Men wil flexibiliteit niet uitsluiten, maar aan de andere kant zijn er regels waar niet van af geweken mag worden zoals het percentage sociale huurwoningen. In het Ontwikkelperspectief staat onder meer “De behoefte aan een nieuw centrum-stedelijk woonprogramma heeft geleid tot de wens van het gemeentebestuur om de herontwikkeling van de Spoorzone weer actiever op te pakken”. Dit laatste duidt er toch wel op dat de Spoorzone toch wat in de belangstelling was teruggezakt of dat men de vele processen in “regelland Nederland” had onderschat. Niet zo vreemd als Goudse inwoners dachten: “Een deel is gemeentegrond en er is toestemming van de Provincie, zet een woningcorporatie aan het werk en bouwen maar”. Het tegendeel is echter een voor het gevoel stroperig proces, waaraan niet blijkt te ontkomen.

De gemeente bouwt niet zelf
Er zijn locaties in de Spoorzone waar de gemeente de grond in eigendom heeft maar ook verscheidene die in bezit van derden zijn. In beide gevallen komt het er op neer dat de gemeente faciliteert binnen de kaders van het Ontwikkelperspectief. Zo werkt het college samen met ontwikkelende partijen, denk aan institutionele beleggers, vastgoed ontwikkelaars, woningcorporaties enz. Met hen wordt over concrete invulling gesproken. Voor alle deelgebieden met een gemeentelijke grondpositie zijn intussen intentie overeenkomsten afgesloten en ondertekend. Samen met de ontwikkelende partijen worden per locatie de randvoorwaarden uitgewerkt dat weer moet leiden tot een zogenaamd “Kavelpaspoort”. In dit Kavelpaspoort worden overzichtelijk de ambities en de eisen op verschillende thema’s weergegeven. En nu komt het: Dit Kavelpaspoort vormt de basis voor het gewijzigde bestemmingsplan. De meeste Goudse burgers dachten dat er al lang een bestemmingsplan was. Niet dus. Het is dan ook best begrijpelijk dat woningzoekenden al een zucht slaken als zij het bovenstaande gelezen hebben, maar vergeet niet dat er ook nog organisaties, belanghebbenden, omwonenden en andere lieden zijn, die een bestemmingsplan nog een tijdje kunnen dwarsbomen. We stelden het al in het begin, voorbereiding vreet tijd.

Voor twee locaties zit er nu schot in
Wethouder Rogier Tetteroo presenteerde recentelijk samen met Ron de Haas, directeur-bestuurder Mozaïek Wonen, de overeenkomst om de bestemmingsplan procedure en het uitwerken van de plannen te starten voor de locatie aan de Burgemeester Jamessingel. Bovendien voor het uitwerken van het plan om op een vrijgekomen gebied aan de Winterdijk 14, ongeveer 60 verplaatsbare kleine woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens nog in 2020 te plaatsen.
De start van de bouw van het appartementsgebouw tussen de Cinema Gouda en de Rabobank is nu pas in de loop van 2021 voorzien.
Hiervan zegt De Haas dat er nog wel aanbesteed moet worden. Hij houdt daarbij een slag om de arm want alle hordes zijn nog niet genomen. Als bouwers door drukte of gebrek aan personeel niet op het gewenste tijdstip kunnen beginnen, de bouwprijs te hoog blijkt of de rente toch hoger wordt, kan er een kink in de kabel komen. De consequentie wordt dan heroverwegen.

Intussen wordt door de gemeente doorgewerkt om voor de overige locaties ook tot een kavelpaspoort te komen in het vertrouwen dat vanaf heden tot eind 2025 de oplevering van beloofde 1000 woningen wordt gerealiseerd. Uiteraard zullen we het hele proces met belangstelling blijven volgen.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

24-02-2020 15:46