Woe. 7-3: Jansdebat: Privacy, big data en de sleepwet

Gouda – Op 7 maart wordt er weer een JansDebat georganiseerd, met als thema: Privacy, big data en de sleepwet.

Op 21 maart is er een raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv), de zogenaamde sleepwet. Door deze wet krijgen de overheid en de AIVD meer bevoegdheden om burgers af te tappen, ook als ze niet verdacht worden van een strafbaar feit. De AIVD acht deze wet nodig voor de nationale veiligheid en bestrijding van terrorisme.
Tegenstanders vinden dat de wet onnodig grote inbreuk maakt op de privacy van burgers. De kern van het verzet van de studenten die het initiatief namen voor het referendum is dat de overheid niet zomaar mag meekijken wat burgers communiceren via moderne media en die informatie niet zomaar mag opslaan en bewaren.

Meer algemeen geldt dat in de wereld van big data privacy steeds meer onder druk komt te staan. Naast allerlei voordelen van big data dringen zich ook nadelen op. De hoeveelheid informatie die commerciële en andere partijen over mensen verwerven kunnen een voedingsbodem voor discriminatie zijn en de autonomie en vrijheid van mensen bedreigen. Manipulatie door gewiekste reclame ligt op de loer. Anonimiteit wordt steeds zeldzamer. Is er een verband met de tekst uit de Bijbel over het getal 666?

Advertisements

In het Jansdebat van 7 maart zullen prof. Marc de Vries van de Technische Universiteit Delft en prof. Paul Abels van Universiteit Leiden (tevens werkzaam bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) een inleiding over dit onderwerp verzorgen en met elkaar en de aanwezigen in discussie gaan.

Uiteraard krijgt u, als deelnemer aan het debat, ruim de gelegenheid om u in het gesprek te mengen.
De kosten voor het Jansdebat zijn 5 euro per persoon. Daarvoor ontvangt u koffie vooraf, wat te drinken achteraf en een sterk inhoudelijk gesprek.

Zoals altijd gelden deze tijdstippen:
– zaal open om 19.30 uur
– start programma: 20.00 uur
– einde programma: 22.00 uur
– einde borrel: als de laatste weggaat.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: aanmelden@jansdebat.nl. Kijk voor meer informatie op: http://jansdebat.nl

Uw evenement ook op de lokale nieuwssite GoudaFM?
Mail uw evenement naar persbericht@goudafm.nl