Woe. 7-2: Autisme Inloop Gouda

Gouda – Het thema van de Autisme Inloop op woensdag 7 februari is ‘autisme en seksualiteit’. Spreekster deze avond is Kirsten Visser, werkzaam bij Yulius.

Kirsten Visser is GZ-psycholoog en onlangs gepromoveerd op de studie naar de effectiviteit van de Ik Puber-training, een interventie ter bevordering van de psychoseksuele ontwikkeling van jongeren met een autismespectrumstoornis. In haar lezing zal zij zich focussen op de seksuele ontwikkeling van jongeren met autisme, het bespreekbaar maken van puberteitsthema’s met een jongere met autisme voor ouders en hulpverleners en intimiteit in partnerrelaties bij volwassenen met autisme.

De lezing wordt gehouden in Gezondheidscentrum Korte Akkeren, Constantijn Huygenstaat 121 C in Gouda.
Aanvang 20.00 uur, inloop 19.30 uur. Toegang 5 euro. Aanmelden niet verplicht, maar is wel fijn, kan bij Roelie Struijk, Jantien van Dijk en Henny Stam. Tel: 06-45588598 of autismeinloopgouda@gmail.com

Advertisements