Woe.21-05: Excursie naar Bakkerswaal

Het bestuur van het Historisch Genootschap Waddinxveen
nodigt u hierbij uit op woensdag 21 mei 2014
deel te nemen aan de excursie naar de eendenkooi Bakkerswaal
Schuwacht 232 te Lekkerkerk.
Bij voldoende deelname worden we om 14.00 uur ontvangen met koffie/thee,
vervolgens krijgen we een presentatie van het kooiwerk met aansluitend de rondleiding door de kooi. Het totaal zal ca. 2 ½ uur in beslag nemen. De kosten zijn € 5,00 pp

Aanmelden- bij voorkeur per e-mail- kan bij de secretaris: secretaris@hgwaddinxveen.