Woe. 20-03: 5e lezing in de serie “Ik geloof het wel”

Prof. Dr. Wil van den Bercken was tot 2011 werkzaam als bijzonder hoogleraar Russisch christendom aan de theologische faculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen en als universitair docent Russische geschiedenis aan de universiteit van Utrecht. Hij is een kenner van de werken van Dostojevski en schreef daar een boek over getiteld: Christian fiction and religeous realism in the novels of Dostojevski.

Maar zijn bekendste boek is “Geloven tegen beter weten in” dat theologieboek van het jaar werd.

In de hedendaagse geseculariseerde samenleving vergt geloof meer dan ooit een persoonlijke keuze en een individuele instemming met de universele betekenis ervan.

Advertisements

Tegelijk vindt hij het mooi, zo vertelt Van den Bercken, om aan zijn kinderen en kleinkinderen uit te leggen wat hem als intellectueel bezielt om te geloven. “Ja, ik noem mij overtuigd christen, maar wel met twijfel en onzekerheid erin. Onzekerheid is aan het leven eigen. Die twijfel geldt overigens vooral de kerk als instituut. Ik maak scherp scheiding tussen de institutionele kerk en het geloof als levensovertuiging. De kerk is met al haar rituele uiterlijkheid enerzijds, en haar fundamentalistische gedachtegoed anderzijds, een te makkelijke prooi voor atheïsten.”

Het sluit zo goed aan bij menselijke existentiële grondervaringen, zoals hij ze ook in zijn boek beschrijft. Dat het leven niet bij jou begint. Dat je jezelf niet gemaakt hebt. Dat je niet toevallig bestaat. Het besef van ‘ethische onafheid’: dat je leven niet beantwoordt aan wat het zou moeten of kunnen zijn. Het verlangen naar de zinvolheid van het leven, ondanks alles. En zo noemt hij in zijn boek nog andere grondervaringen waar het geloof bij aansluit. Het is zo flauw van atheïsten om te doen alsof geloven in God vergelijkbaar is met iets wereldvreemds als het geloven in een vliegende theepot of een vliegend spaghettimonster, zoals men in navolging van de filosoof Bertrand Russell wel beweert.

 

Laat U opnieuw inspireren op woensdag 20 maart 2019.

Aanvang 20.00 u. Entree € 5.

Commissie: “ZinSpelen – Lezingen in de Ark”, ‘t Kerkestuk 1, Reeuwijk

18-03-2019 09:00