Woe. 19-9: Informatieavond MS vereniging in Gouda

Gouda – De MS vereniging Zuid-Holland Oost houdt op woensdag 19 september een infoavond voor mensen met MS en hun naasten. Deze avond zullen Tiny Janssen, MS-verpleegkundige en Marga Boere, continentieverpleegkundige (beiden werkzaam in het Groene Hart Ziekenhuis) antwoord geven op ‘ongemakkelijke’ vragen.

Denk aan vragen die mensen niet zo makkelijk aan hun neuroloog / huisarts durven te stellen, bijvoorbeeld over ontlasting, seksuele problemen of rijbewijskeuring. Geïnteresseerden kunnen anoniem hun vraag schriftelijk inleveren in de daarvoor bestemde bak bij de ingang. Ook liggen op de avond zelf papiertjes bij de ingang waarop mensen hun vragen kunnen noteren.

Locatie van de infoavond: Activiteitencentrum De Rotonde, Zuidhoef 138 in Gouda. Koffie en thee staan klaar om 19.30 uur en de avond begint om 20.00 uur.

Advertisements

Uw evenement ook op de nieuwssite GoudaFM en deGouda App?
Mail uw evenement naar redactie@degouda.nl

19-09-2018 15:27