Wo.26-02: Opening kinderbieb Bloemendaal

Sinds maandag 10 februari jongstleden is de Kinderbibliotheek Bloemendaal – gehuisvest in de Plaswijckschool – in gebruik. Een bibliotheek speciaal gericht op kinderen in de leeftijd van 0–14 jaar en op de basisscholen in de wijk Bloemendaal.
In de kinderbibliotheek kunnen de kinderen onder schooltijd met de groep lenen of meedoen met educatieve activiteiten. Elke middag na schooltijd kunnen ze zelf terecht, met of zonder ouders.
de officiële opening door wethouder Marion Suijker op woensdag 26 februari om 14:00 uur Kinderbibliotheek Bloemendaal p/a Plaswijckschool, Weerestein 37 te Gouda
ingang Plaswijckweg