Wo.23-04: Algemene Ledenvergadering HISTORSCH GENOOTSCHAP WADDINXVEEN

Het HISTORSCH GENOOTSCHAP WADDINXVEEN
houdt op 23 april 2014 haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Deze vindt plaats om 20.00u in hotel-café-restaurant de Unie, Kerkweg Oost 226
Rijnlandzaal ( zij-ingang).
Na de pauze zal Luit Bloem aan de hand van lichtbeelden vertellen over zijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostella.
U bent van harte uitgenodigd!