Wo. 22-01: Inspiratieavond Feest van de Geest 2020

In de periode van Hemelvaart tot en met Pinksteren 2020 zullen Professionele kunstenaars uit het Groene Hart weer speciale kunstwerken maken voor diverse kerkgebouwen. Deze kunstenaars zijn geselecteerd om deel te nemen aan het 2 jaarlijks project Feest van de Geest. Zij maken, geïnspireerd door het statement van Pinksteren een nieuw kunstwerk voor de kerk waaraan zij gekoppeld zijn.

Het doel van het project is om kerk en kunst te verbinden. Tevens is het voor kunstenaars een manier om meer bekendheid te krijgen. Tijdens de periode van Hemelvaart tot Pinksteren zullen de speciaal gemaakte kunstwerken worden geëxposeerd in de diverse kerken in het Groene Hart.

Thema voor 2020 is “In vuur en vlam”

Op woensdag 22 januari 2020 om 20.00 uur is er een inspiratieavond voor de kunstenaars. Zij zijn waarschijnlijk al gestart met het maken van het kunstwerk en kunnen deze avond extra inspiratie opdoen door contact met elkaar, met de voorgangers van de diverse deelnemende kerken en wellicht met u als bezoeker.

De inspiratie avond vindt plaats in de Lutherse Kerk Jan de Bakkerstraat 11 te Woerden. Heeft u belangstelling? U bent van harte welkom.

Voor meer informatie verwijzen we naar www.feestvandegeest-groenehart.nl

22-01-2020 09:00