Wo. 15-02: Open Cirkel

Op woensdag 15 februari spreekt ds. Thejon Bos bij de Open Cirkel over het thema ‘vrij en moedig spreken over God’. We leven in een tijd en een cultuur waarin het bestaan van God meer en meer ontkend wordt. Hoe kunnen we midden in die tijd en met onze eigen twijfels vrijmoedig over God spreken? Met overtuiging en durf? We denken hierover na aan de hand van een Bijbelse brontekst, Handelingen 4. U bent van harte welkom op woensdag 15 februari vanaf 19.45, aanvang 20.00 uur in ‘Het Anker’ achter de Brugkerk.