Wo. 13-11: Voorlichtingsavond cursus omgaan met chronische pijn

Cursus “Sterk met Pijn”
Voorlichtingsavond woensdag 13 november 2019
Start cursus 27 november 2019

Heeft u chronische pijn? Wilt u graag beter leren omgaan met uw chronische pijn? Dan is deze cursus iets voor u. Wij willen u graag een steuntje in de rug geven en u leren de regie weer te nemen in uw dagelijks leven. Wij bieden u graag een luisterend oor en begeleiden u in uw zoektocht naar uw eigen mogelijkheden.

Naast het krijgen van informatie over diverse onderwerpen wisselt u ervaringen uit met lotgenoten. De cursus wordt begeleid door speciaal hiervoor getrainde vrijwilligers. Zij werken vanuit hun eigen ervaringsdeskundigheid en hebben zelf ook te maken (gehad) met chronische pijn.

Heeft u interesse?
De voorlichtingsbijeenkomst is op woensdag 13 november van 19.15 uur tot 21.00 uur. Daarnaast bestaat de cursus uit acht bijeenkomsten van 10.30-12.30 uur op woensdag
27 november, 4 december, 11 december 18 december 2019, 8 januari, 15 januari,
22 januari, 29 januari 2020 en een terugkombijeenkomst op woensdag 8 april 2020.
De cursus wordt gegeven in Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda en wordt georganiseerd door het samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één Stem.
De kosten voor de cursus zijn € 60,00 en een lidmaatschap bij een aangesloten patiëntenvereniging (zie www.pijnpatientennaar1stem.nl)
De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:
– De meest voorkomende klachten
– Oorzaken en herkenning
– Balans tussen draaglast en draagkracht
– Communicatie met uw omgeving, (huis)arts én jezelf
– Kijken naar je eigen mogelijkheden
– Hoe ga ik hierna verder.

Wilt u zich aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met l.dubbelman@sterkmetpijn.nl of e.fijnekam@sterkmetpijn.nl.

13-11-2019 09:00