Wo. 13-11: Voorlichtingsavond cursus omgaan met chronische pijn

Cursus “Sterk met Pijn”
Voorlichtingsavond woensdag 13 november 2019
Start cursus 27 november 2019

Heeft u chronische pijn? Wilt u graag beter leren omgaan met uw chronische pijn? Dan is deze cursus iets voor u. Wij willen u graag een steuntje in de rug geven en u leren de regie weer te nemen in uw dagelijks leven. Wij bieden u graag een luisterend oor en begeleiden u in uw zoektocht naar uw eigen mogelijkheden.

Naast het krijgen van informatie over diverse onderwerpen wisselt u ervaringen uit met lotgenoten. De cursus wordt begeleid door speciaal hiervoor getrainde vrijwilligers. Zij werken vanuit hun eigen ervaringsdeskundigheid en hebben zelf ook te maken (gehad) met chronische pijn.

Advertisements

Heeft u interesse?
De voorlichtingsbijeenkomst is op woensdag 13 november van 19.15 uur tot 21.00 uur. Daarnaast bestaat de cursus uit acht bijeenkomsten van 10.30-12.30 uur op woensdag
27 november, 4 december, 11 december 18 december 2019, 8 januari, 15 januari,
22 januari, 29 januari 2020 en een terugkombijeenkomst op woensdag 8 april 2020.
De cursus wordt gegeven in Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda en wordt georganiseerd door het samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één Stem.
De kosten voor de cursus zijn € 60,00 en een lidmaatschap bij een aangesloten patiëntenvereniging (zie www.pijnpatientennaar1stem.nl)
De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:
– De meest voorkomende klachten
– Oorzaken en herkenning
– Balans tussen draaglast en draagkracht
– Communicatie met uw omgeving, (huis)arts én jezelf
– Kijken naar je eigen mogelijkheden
– Hoe ga ik hierna verder.

Wilt u zich aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met l.dubbelman@sterkmetpijn.nl of e.fijnekam@sterkmetpijn.nl.

13-11-2019 09:00