Wo. 13-11: EINDELOOS BEWUSTZIJN met Pim van Lommel

Nederland,Velp,Pim van Lommel, foto Mark Kohn

In de hele mensgeschiedenis zijn meldingen gedaan door mensen die zich  een buitengewone ervaring herinneren na een levensbedreigende crisis.  Dit wordt tegenwoordig een bijna-dood ervaring (BDE) genoemd.

In vier recente wetenschappelijke studies naar BDE bij in totaal 562 patiënten die een hartstilstand hebben overleefd werden identieke  resultaten gevonden en eensluidende conclusies getrokken. Uit deze  studies bleek dat er geen wetenschappelijke verklaring is waarom  sommige mensen wel en de meeste mensen geen BDE ervaren tijdens een periode van bewusteloosheid door een hartstilstand (klinisch dood), waarbij alle hersenfuncties (tijdelijk) totaal zijn uitgevallen.

Onderzoek naar BDE confronteert ons duidelijk met de beperkingen van onze huidige medische inzichten over ons bewustzijn en herinneringen in relatie met de hersenen. Volgens deze studies is de heersende, materialistische visie van artsen, filosofen en psychologen op de relatie tussen hersenen en bewustzijn te beperkt om het verschijnsel te kunnen duiden.

Er zijn goede redenen om aan te nemen dat ons bewustzijn niet altijd samenvalt met het functioneren van onze hersenen: het kan ook los van ons lichaam ervaren worden.

Dit geeft ook een totaal andere visie over wat dood zou kunnen zijn: een continuïteit van ons bewustzijn na de dood van ons fysieke lichaam. Er zal in de voordracht dieper worden ingegaan op deze conclusies. Na de lezing volgt het uitgebreide verhaal over haar BDE door Marga van Lennep-Kernkamp, waarna discussie met de zaal.

Kom luisteren naar een goed verhaal, en laat U opnieuw inspireren.

Aanvang 20.00 u. Entree €5.

Commissie ZinSpelen – lezingen in de Ark

’t Kerkestuk 1, Reeuwijk

www.pgdeark.nl

13-11-2019 09:00