Wo. 09-11: Cursus werken met pictogrammen

Op 9 november 2016 organiseren Agathos ambulante hulpverlening en Eleos in Gouda een cursusavond over het werken met pictogrammen in het gezin.

Soms hebben kinderen meer dan ge¬middeld structuur nodig. Of vinden ze het moeilijk om duidelijk te maken wat ze willen of voelen. Ouders en andere betrokkenen kunnen hen daarbij hel¬pen door middel van pictogrammen. Dit zijn afbeeldingen van bijvoorbeeld activiteiten, gevoelens of een dagritme. Een systeem met pictogrammen kan kinderen duidelijkheid en meer rust ge¬ven, meer zelfstandigheid bijbrengen en ook voor meer flexibiliteit zorgen.

De cursus is geschikt voor ouders die meer structuur in hun gezin willen aanbrengen en/of meer willen weten van pictosystemen en hierin advies kunnen gebruiken. De cursus vindt plaats in het Centrum Jeugd en Gezin, Nelson Mandela Centrum, Wilsonplein 2 in Gouda. De kosten voor de cursusavond bedragen € 40,00 per ouder(paar). Het is mogelijk om dit te betalen vanuit het PGB. Wanneer het kind een beschikking via de Jeugdwet / WMO heeft en in de regio Midden-Holland woont, dan kunnen de ouders via deze beschikking de cursus volgen.

Advertisements