Wo. 06-03: Regenbooglezing Provinciale Staten met lezing Kim Putters over sociale inclusie LHBTI

Op woensdag 6 maart geeft Prof. Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, op uitnodiging van Provinciale Staten een lezing over sociale inclusie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LHBTI). Hij zal onder meer ingaan op trends in de acceptatie van LBHTI’ers en de rol van de overheid. Voorafgaand aan de lezing wordt om 15.30 uur een bijzonder Regenboog-symbool onthuld.

Provinciale Staten hebben in het voorjaar van 2018 per motie besloten dat provincie Zuid-Holland een Regenboogprovincie is. Hiermee laat de provincie duidelijk weten dat zij de veiligheid en sociale acceptatie van (LHBTI’ers) wil stimuleren. Mede met het organiseren van de Regenboog- lezing van Kim Putters willen Provinciale Staten dit meer zichtbaar maken.

Onder de ongeveer 175 aanwezigen zijn onder meer leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten, raadsleden, burgemeesters en wethouders en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, zoals de voorzitter van COC Nederland en andere geïnteresseerden.

U bent van harte welkom de bijeenkomst en de onthulling bij te wonen. Het programma is als bijlage toegevoegd. Aanmelding en meer informatie: Liesbeth Buzugbe, eapm.buzugbe@pzh.nl

06-03-2019 09:00

Advertisements