Wo.03-02: Gouda DNA Verdraagzaamheid

De stad Gouda kent al eeuwenlang een cultuur van tolerantie en verdraagzaamheid.
Dat de kennis over die cultuur wat op de achtergrond is geraakt kent vele oorzaken.
Een belangrijke oorzaak is een gebrek aan kennis in Gouda over het eigen DNA.
Het is niet een probleem van Gouda alleen, het geldt voor heel veel middelgrote en grote steden in Nederland.
Om Gouda bewust te maken van haar eigen DNA hebben “ Erasmus “, de Moderne Devotie beweging en de beheerder van de Sint Jan (gezichts- en cultuurbepalend in Gouda) de handen ineengeslagen. Woensdagavond 3 februari zullen zij, bij monde van Maurits Tompot van de Sint Jan, de Raad en College van Gouda toespreken.

Ze hopen op deze manier het Stadsbestuur bewust te maken van het feit dat de erkenning en de herkenning, van het eigen DNA van Gouda, op zijn plaats is. Zeker wanneer die kernwaarden van de stad door doodsbedreigingen aan de burgemeester, en aan de stad, onder druk komen te staan.
Gouda is immers een stad waar al eeuwenlang iedereen welkom is en waar verschillende groepen met verschillende denkbeelden en levenshoudingen goed met elkaar kunnen samenleven. De bron van die kernwaarden ligt voor een belangrijk deel bij de Moderne Devotie en Erasmus(Een Moderne Devoot en Gouwenaar). Vandaar dat het Stadsbestuur juist daarover toegesproken wordt.

Meer info ; griffie@gouda.nl ,
Maurits Tompot 0182-512684 Sint Jan
Mink de Vries 06-28987955 Moderne Devotie Beweging

Advertisements