Winnaars publieksprijs Gouds Watergilde

Onder het motto ‘Met water meer mensen in Gouda’ heeft het Watergilde dit voorjaar een publieksprijsvraag opgezet: Hoe kunnen we in Gouda beter gebruik maken van het water? Juryvoorzitter Gert-jan Jansen maakte tijdens de Waterconferentie de uitslag bekend.

Uit de 14 inzendingen zijn twee winnaars gekomen: Herman Ruiter en Rob van Dijk. “Gouds Peil” is een kleinschalig idee om in beeld te brengen dat Gouda onder de zeespiegel ligt. Het andere voorstel, om van de Kattensingel een wandelboulevard te maken, viel ook in de smaak bij de jury. Charlotte Defesche en Christiaan Quik, waterambassadeurs binnen de Goudse gemeenteraad, geven aan veel waardering te hebben voor deze burgerinitiatieven. Er is nog niet veel bekend over hoe en wanneer de plannen uitgevoerd gaan worden.