Windmolens in de ban in de regio Midden-Holland

Wind turbines. Alternative sourse of energy

Vrijdag 16 april gaven wethouders van de vijf steden die de Regio Midden Holland vormen, een eerste persconferentie over de vorderingen binnen de RES, de Regionale Energie Strategie. Wat opviel tijdens deze digitale persbijeenkomst was dat door bestuurders regelmatig werd gezegd dat de vorderingen te danken waren aan contacten met inwoners, volksvertegenwoordigers, deskundigen en maatschappijen. Maar inwoners zijn nauwelijks geïnformeerd, laat staan dat ze in overleggen zijn betrokken. Maar nu treden de wethouders van de vijf gemeentes naar buiten om via de pers de inwoners te informeren over de voorlopige keuzes tussen zonnepanelen en windmolens.

Inwoners van de Regio Midden-Holland kwamen niet als eerste aan de beurt
Al bij de start van de RES werd door de stuurgroep geoordeeld dat dat het abstractieniveau van de RES zich in de conceptfase nog onvoldoende leent voor intensieve, directe inwonersparticipatie. Het is maar dat u het weet.
Als inwoner moet u dus kunnen vertrouwen op uw vertegenwoordigers in de raad en de betrokken wethouders. Zij zouden heel goed weten waar windmolens en zonneparken het beste geplaatst kunnen worden.

Wie heeft als inwoner of ondernemer al wat meegekregen over de RES?
De RES heeft twee digitale sessies gepresenteerd in de eerste 3 maanden van dit jaar. Natuurlijk werden die aangekondigd maar het bleken vooral insiders te zijn die deelnamen. Er werd ook een enquête gehouden om de mening te peilen. Om een beeld te geven hoeveel mensen hebben deelgenomen heeft men de aantallen gepubliceerd:1304 deelnemers verdeeld over Zuidplas 95, Gouda 188, Waddinxveen 233, Krimpenerwaard 318 en Bodegraven-Reeuwijk 352. Het gezamenlijk aantal inwoners van deze vijf gemeenten is ruim 237.810. Dus slechts o,55% van alle inwoners heeft aan deze enquête deelgenomen! Een bewijs dat de RES nog helemaal niet onder de inwoners leeft maar dat kan best veranderen als duidelijk wordt hoe de wethouders (die de kern van de stuurgroep vormen) de gemeenteraden nu gaan uitleggen welke gebieden ze hebben voorgesteld waar windmolens en zonneparken kunnen komen en of ze daarmee kunnen instemmen.

Advertisements

Windmolens gaan nagenoeg in de ban
De oppervlakten van de vijf gemeenten verschilt sterk. Gouda met het kleinste oppervlak zegt weinig ruimte voor windmolens te hebben maar zet bij monde van wethouder Niezen de deur toch nog op een kiertje. De gemeenten met veel natuurgebied zien de bui al hangen en kiezen dus ook voor zonnepanelen. Maar de zon schijnt niet constant en al helemaal niet ’s nachts. Op de vraag hoe dan het gebrek aan opbrengst door windmolens gecompenseerd kan worden zei de vertegenwoordiger van de provincie Zuid-Holland dat windmolens in zee daarvoor als alternatief kunnen dienen. Dit antwoord lijkt tegenstrijdig met het richtgetal dat de RES Midden-Holland had gekregen om voor 1.567 TJ aan jaarlijkse opwekcapaciteit via zon en/of wind te zorgen. Dat betekent 67 windmolens van 3 MW of ca. 460 ha aan zonnevelden. Of is het een cadeautje van de Provincie? “We moeten het met elkaar doen” zeiden enkele wethouders tijdens de persinformatie. Dat klonk overigens heel bemoedigend met de wetenschap dat enkele maanden geleden diezelfde wethouders elkaar de windmolens nog toeschoven.

De RES 1.0 dient voor 1 juli 2021 door de volksvertegenwoordigers van gemeenten, provincie en waterschappen te worden vastgesteld.
De RES 1.0 behelst vooral het vaststellen van de zoekgebieden waar windmolens en zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Dat is al over twee maanden en in die tijd moeten ook nog een aantal andere instanties hun mening geven t.w. Stedin, Energiecoöperaties Midden Holland, Duurzaamheidplatforms Midden-Holland, Natuur- en Milieufederatie, LTO, MBO Rijnland, Jong-RES en Techniek Nederland. Dus het kan nog alle kanten opgaan. Bij een eerdere digitale presentatie maakte een woordvoerder van Stedin al duidelijk dat het creëren van energie door zonnevelden en windmolens niet te ver van de hoofdverbindingskabels moet plaatsvinden. Anders gaat de aansluiting via kabels naar de hoofdverbindingen veel geld kosten. Een zonneveld midden in de polder wordt dus niet aangemoedigd. En om de burger op dit vlak nog even schrik aan te jagen kwam TenneT recentelijk met de waarschuwing dat het versterken van het elektriciteitsnetwerk zeker miljarden gaat kosten. En zoals bekend worden de netwerkkosten in het tarief van de gebruiker verwerkt.

Dus weinig windmolens en veel zonnepanelen in Gouda en omliggende gemeentes
Zoals al vermeld, 1 juli nadert met rasse schreden en dus mag van de lokale bestuurders verwacht worden dat de inwoners op de hoogte worden gebracht welke zogenaamde zoekgebieden en voor welke energiebronnen uiteindelijk wordt gekozen. De indeling op de kaart van Midden-Holland is al wel gemaakt maar die kan na inspraak van de overige betrokkenen nog wel veranderen.

19-04-2021 10:00