Wijkverpleegkundigen Vierstroom Zorg Thuis bundelen hun krachten in vakgroep

Gouda – Een groep van zes wijkverpleegkundigen van Vierstroom Zorg Thuis heeft zich verenigd in de Vakgroep Wijkverpleging. Het doel van deze vakgroep is om de kwaliteit van de wijkverpleegkundige zorg te verbeteren door krachten te bundelen, optimaal samen te werken en actief in te spelen op beroepsinhoudelijke ontwikkelingen.

“Mensen blijven steeds langer thuis wonen en komen na een ziekenhuisopname eerder naar huis om daar met verpleegkundige zorg verder te herstellen”, zegt Pauline Dröge, wijkverpleegkundige en voorzitter van de nieuwe vakgroep. “Veel verpleegkundige handelingen kunnen nu thuis plaatsvinden terwijl mensen daar vroeger voor in het ziekenhuis moesten blijven. Ons werk wordt steeds complexer. Wijkverpleging is een vak dat sterk in ontwikkeling is.”

De vakgroep zoekt actief aansluiting met beroeps- en brancheverenigingen. Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van een landelijk pakket met tools om de wijkverpleegkundige zorg beter te kunnen indiceren en organiseren. Of het landelijke initiatief (Ont)regel de zorg dat zich hard maakt om de regel- en administratiedruk binnen de wijkverpleging te verminderen.

De vakgroep zal daarnaast gevraagd en ongevraagd het managementteam van Vierstroom Zorg Thuis adviseren en meedenken over strategische onderwerpen. Directeur Susan Veenhoff: “De invloed van (wijk)verpleegkundigen op alle niveaus in de organisatie juichen we toe. We willen graag een werkomgeving creëren waar (wijk)verpleegkundigen optimaal tot hun recht komen en zo maximaal kunnen bijdragen aan de kwaliteit van zorg voor onze cliënten. We kijken er naar uit om de Vakgroep Wijkverpleging actief te gaan betrekken bij strategische discussies binnen en buiten de organisatie en bij het opstellen van beleid.”

“Ik ben er trots op dat we als vakgroep op deze wijze actief kunnen meedenken en bijdragen aan het verder professionaliseren van het vak wijkverpleging”, aldus Pauline.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via persbericht@goudafm.nl