White House Development verkent herontwikkeling Weeshuiscomplex

Gouda – Er doet zich een nieuwe kans voor in de ontwikkeling van het Weeshuis tot hotel en restaurant. Het college heeft besloten om op exclusieve basis met één partij de haalbaarheid van het planvoorstel, dat invulling geeft aan het concept ‘Eten, Verblijven, Ontmoeten’, te verkennen. Deze partij is White House Development B.V. Hiertoe wordt een intentieovereenkomst afgesloten. Het uitgangspunt van de intentieovereenkomst is om op exclusieve basis gedurende een periode van vijf maanden met elkaar verder te spreken over de herontwikkeling van het complex.

In het plan van de ontwikkelaar wordt uitgegaan van een (exclusief) restaurant op de begane grond van het Weeshuis, op de verdieping een klein maar exclusief hotel van circa 6 tot 10 suites. Voor de rest van het gebouw en complex (achterzijde Weeshuis en de voormalige Streekarchiefgebouwen) is het plan om loftappartementen voor jongeren met gedeelde voorzieningen te realiseren. De Jeruzalemkapel zou gebruikt kunnen worden voor bijzondere bijeenkomsten en feesten. Binnen het planvoorstel van White House Development is op dit moment geen plaats voor de Casimirschool en is een verhuizing naar de Herpstraat aan de orde. Bekeken wordt of eventueel een uitruil mogelijk is tussen het gebouw Groeneweg 30a en Herpstraat 1, waardoor de Casimirschool in het voormalige Streekarchief zou kunnen blijven.

Geen zorgappartementen
Eerder dit jaar ging de komst een hotel en hoogwaardig restaurant in het voormalige Weeshuis en het archiefgebouw aan de Groeneweg, zorgappartementen in de voormalige Klaas de Vriesschool en twee voor verkoop bestemde woningen aan de Spieringstraat niet door. De toenmalige ontwikkelaar kreeg het plan niet rond en heeft afgezien van de koop. Het college heeft toen aangegeven dat de ambitie van ‘Eten, Verblijven en Ontmoeten’ uitgangspunt blijft. White House Development B.V. sluit met haar plan aan bij dit concept.

Advertisements

Hoge culturele waarde
Wethouder Daphne Bergman is blij met deze ontwikkeling. “‘Het is een heel groot pand met meerdere onderdelen en met een zeer hoge culturele waarde. Complex om te ontwikkelen, maar ik schat in dat ze kans van slagen hebben.” Bergman heeft er vertrouwen in, ook omdat White House Development al meerdere historische panden in Gouda onder handen heeft, zoals het voormalige Kaaspakhuis, het gebouw van de Rijksadministratie en het Spaardersbad.