Wethouder ontvangt eerste Goudse Cultuurwaaier

Wethouder Daphne Bergman neemt maandag 12 oktober het eerste exemplaar van de Cultuurwaaier in ontvangst op basisschool De Cirkel. De overhandiging vindt plaats van 12.45 tot 13.45 uur. Daarna zal de waaier in alle groepen op alle scholen in Gouda uitgedeeld worden.

De Cultuurwaaier is een inspiratieboekje met creatieve, culturele en kunstzinnige lesideeën die gemakkelijk in de klas door docenten zijn toe te passen. Deze ideeën variëren van complete lessen tot korte prikkels om in een kernvak te gebruiken of als ‘energizer’ tussendoor. De waaier heeft 200 pagina’s met voor elke lesdag van het jaar een inspirerend idee binnen de disciplines beeldend, muziek, dans, theater, literatuur, film en cultureel erfgoed.

De waaier is ontwikkeld in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016. Met deze regeling wil het ministerie van OCW een kwaliteitsimpuls geven aan cultuureducatie binnen het basisonderwijs.

Op basisscholen wordt een fundament gelegd voor de culturele ontwikkeling van kinderen. Van kennismaking met kunst en cultuur tot het ontwikkelen van eigen talenten. De school heeft een vormende taak, die essentieel is om kinderen te leren functioneren in een veelvormige en snel veranderende maatschappij. Cultuureducatie levert ook een bijdrage aan de ontwikkeling van vakoverstijgende vaardigheden zoals analyseren, evalueren en creëren en is onlosmakelijk verbonden met andere leergebieden.

De Cultuurwaaier is ontwikkeld door de Kunstpuntgouda, Brede School Gouda en Stichting Cultureel Netwerk Zuidplas, financieel mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie