Wethouder maakt opvallende draai bij motie kunstgraskorrels

Gouda – Woensdagavond heeft de voltallige gemeenteraad een motie aangenomen over rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Aanleiding was een artikel van Weekblad deGouda over tekortkomingen rond deze zogenoemde ‘infill’. Wat bleek was dat het materiaal door een gebrek aan maatregelen in het milieu terechtkomt. Wethouder Michiel Bunnik toonde zich schuldbewust door voor de raadsvergadering al volop aan de slag te gaan met maatregelen. Een opmerkelijke draai in zijn beleid, die riekt naar enig opportunisme.

Hoofdrolspelers in deze zaak zijn het ‘oude’ rubbergranulaat, gemaakt van vermalen autobanden en TPE, een plastic gemaakt van gerecycled kunstgras. Het materiaal wordt ingestrooid om de speeleigenschappen van kunstgras te verbeteren. Eerder waren er zorgen om gezondheidsrisico’s van spelers, sinds december staat milieuvervuiling rond de sportvelden centraal.

Motie
De Goudse motie werd ingediend door Partij voor de Dieren Gouda en GroenLinks en ondersteund door diverse andere partijen. Inzet: direct maatregelen nemen die voorkomen dat kunstgraskorrels in het milieu terecht komen en onderzoeken hoe het verder moet in de toekomst. Uit dit onderzoek moet duidelijk worden of extra maatregelen nodig zijn om het milieu te beschermen, wat de kosten zijn voor vervanging van de korrels en of er opschoonwerkzaamheden nodig zijn rond de velden. Een van de alternatieven is ook al genoemd, namelijk vervanging door kurk. De politieke partijen vragen om te laten onderzoeken wat de voor- en nadelen daarvan zijn en wat vervanging kost.

Advertisements

Pleidooi wethouder Bunnik
De motie werd opvallend genoeg gesteund door de gehele raad. Nog opmerkelijker was de reactie van het bestuur, door wethouder Bunnik van sport: “Het is de zorg van de indieners dat het granulaat niet buiten de velden kan belanden”, zei hij. “Daarom heb ik ook al actie ondernomen: ik heb het sportbedrijf opgedragen om op zo kort mogelijke termijn de kennis en instructie bij sportverenigingen over het goed gebruik van kunstgras op te frissen en daarop toe te zien”. Bunnik noemde ‘actief de schoonloopmatten gebruiken en dat de beheerders actief de korrels opvegen’ als voorbeelden van instructies. Een pleidooi voor een andere belangrijke maatregel, namelijk kantplanken rond de velden, ontbrak.

Nerveus
Het heeft er alle schijn van dat Gouda met oog op de lopende rechtszaken tegen diverse gemeentes nerveus is geworden. Het risico te worden aangeklaagd is verre van denkbeeldig. Iedere burger of stichting die zich de vervuiling aantrekt kan Sportpunt Gouda aanklagen, zo verduidelijkte Corina Kerkmans (Partij voor de Dieren Gouda) in de raad.

Stichting Kom Van Dat Gras Af
Uit gesprekken met Kerkmans blijkt ook dat de stichting ‘Kom Van Dat Gras Af’ sinds februari actief is in Gouda. De stichting toonde zich echter tevreden met de motie en heeft aangegeven geen rechtszaak tegen de veldbeheerder te beginnen zo lang Gouda zich zo inzet. Dit moet precies de reactie zijn geweest waarop de wethouder had gehoopt.

Als je die kennis combineert met de wetenschap dat Gouda al zeker tien jaar van de voorschriften moet hebben geweten, dan is de spontane dadendrang van het bestuur niet vrij van opportunisme. Met de hete adem van de stichting en de gemeenteraad in de nek heeft zij geen keus: van gemakkelijke oplossingen kan geen sprake meer zijn.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

24-02-2020 12:05