Werkzaamheden Verbetering IJsseldijk Gouda van start

De werkzaamheden voor de verbetering van de IJsseldijk in Gouda gaan in januari 2017 van start. Netbeheerder Stedin start 9 januari met het verleggen van kabels. De bewoners zijn inmiddels geïnformeerd over de eerste werkzaamheden. Eerder deze week werd de handtekening gezet onder het contract tussen het hoogheemraadschap van Rijnland en aannemer Mourik, die de dijkverbetering gaat uitvoeren.

De IJsseldijk voldoet niet aan de nieuwe landelijke veiligheidseisen. Daarom wordt de dijk op drie plaatsen versterkt: bij het Sluiseiland, het Weidebloemkwartier en de Goejanverwelledijk. Als eerste gaat Stedin aan de slag met het verleggen van kabels. De kabels liggen nu op de plek waar de dijkversterking komt. Als de werkzaamheden van Stedin zijn afgerond, kan de aannemer aan de slag.
Contract aannemer
Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft de uitvoering van de dijkversterking gegund aan Mourik. Rijnland heeft in deze aanbesteding nadrukkelijk geselecteerd op de criteria innovatie en zo min mogelijk overlast voor de omgeving. Mourik gaat de komende tijd aan de slag met het verder uitwerken van de plannen en de planning. Naar verwachting starten de werkzaamheden van de aannemer in mei 2017.
Test keersluis
Naast de IJsseldijk voldoet ook de Keersluis bij het boezemgemaal in Gouda niet aan de nieuwe veiligheidsnorm. De Keersluis is onderdeel van de primaire waterkering van Rijnland en biedt bescherming tegen hoogwater op de Hollandse IJssel. Eerder deze week werd de sluis getest op het vermogen om water te keren. Omdat het springtij was kon de sluis maximaal worden belast. Met de proefbelasting is de staat van de fundering, de constructie en de sluisdeuren onderzocht. Dit geeft inzicht in welke maatregelen nodig zijn om de keersluis weer aan de norm te laten voldoen.
Behalve de Keersluis wordt ook de Mallegatsluis in Gouda de komende jaren verbeterd. De voorbereidingen hiervoor duren tot 2019.