Werkbezoek college van GS aan Westergouwe en Spoorzone

Gouda – Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland heeft op 11 september een werkbezoek gebracht aan Gouda. Dit gebeurde op uitnodiging van het Goudse college van burgemeester en wethouders. Gezamenlijk bezochten zij eerst nieuwbouwwijk Westergouwe en aansluitend het noordelijke deel van het stationsgebied van Gouda, de Spoorzone. De belangrijkste gespreksonderwerpen waren de kansen op het gebied van infrastructuur en wonen.

Ontsluiting westkant Gouda

Nieuwbouwwijk Westergouwe is een wijk waar het college van Gouda trots op is: een wijk die zich kenmerkt door onder meer de Groen-Blauwe-Zone en een hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid en waterbeheer op een veenbodem. Fasen 1 en 2 zijn reeds zichtbaar en alle voorbereidingen voor fase 3 zijn in volle gang. De bereikbaarheid van het westelijk deel van Gouda is echter een zorgpunt, zowel per auto als openbaar vervoer en fiets.

“Het is bijvoorbeeld essentieel dat er een oplossing wordt gevonden voor de dagelijkse opstoppingen op de N207 en de N457, iets waar niet alleen inwoners en bedrijven van Gouda last van hebben, maar een veel groter gebied in de regio”, aldus wethouder Niezen. “Daarbij kijken we tegelijkertijd naar oplossingen voor de hele korte termijn als naar duurzame mogelijkheden die een langere tijdshorizon vragen.”

Advertisements

Ook is er behoefte aan een duurzaam OV en een regionaal en fijnmazig fietsnetwerk, onder meer om de verbinding tussen Westergouwe en de rest van Gouda te verbeteren. Middenin het weiland van Westergouwe bespraken de beide colleges de kansen en mogelijkheden hiervoor. Onder meer is afgesproken om een keer door te praten, liefst in regionaal verband over de bereikbaarheid van dit deel van de regio.

In de startblokken voor extra woningen

Daarna verplaatste het gezelschap zich naar de Spoorzone. Dit gebied rondom het station van Gouda is een aantrekkelijke plek om te wonen; dichtbij openbaar trein- en busvervoer, dat inwoners in minder dan 20 minuten in Den Haag, Rotterdam of Utrecht brengt en tegelijkertijd op loopafstand van veel historische en culturele voorzieningen in het stadscentrum van Gouda zelf. Bovendien is er in een straal rondom het station van Gouda veel werkgelegenheid.

Eerder al werd de optie besproken om woningen in het gebied rond dit OV-knooppunt te realiseren en nu kwam dat opnieuw aan de orde. Wethouder Tetteroo: “De woningvraag in Gouda is voor alle doelgroepen hoog. Door versneld woningen te realiseren, kunnen we in deze behoefte voorzien, waarbij ook expliciet aandacht is voor mobiliteit en voldoende inpassing van groen. Dat kan ook, onder meer door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die transformatie van bestaande gebieden en panden biedt. Het Goudse college staat hiervoor in de startblokken.”

Het college van GS toonde zich positief over de aanpak van Gouda waarbij wonen, werken en mobiliteit in samenhang en op vernieuwende wijze worden bezien.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android
12-09-2018 10:59