Weinig mogelijkheden in Groene Hart voor jongeren

Weinig mogelijkheden in Groene Hart voor jongeren
Uit onderzoek is gebleken dat jongeren weinig van hun vrije tijd doorbrengen in het Groene Hart. Met de kernwaarden rust, natuur en cultuurhistorie richt de marketing van het gebied zich voornamelijk op ouderen. Jongeren willen actie, maar vinden dat niet in het Groene Hart. De marketing geeft toe zich meer te richten op 50-plussers. Deze doelgroep zorgt momenteel voor veel winst. Reden om meer activiteiten voor jongeren te organiseren ziet de organisatie dus voorlopig nog niet.