Waterschap start met maaien sloten en watergangen

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden start vanaf 15 juni 2017 met het op grote schaal maaien van waterplanten in de watergangen. Dit om te voorkomen dat sloten en kanalen dichtgroeien en de aan- en afvoer van water wordt belemmerd, waardoor wateroverlast of -tekort kan ontstaan.

Met aandacht voor de natuur
Zoals ieder jaar maait het waterschap met zorg voor de natuur in en om het water. Zo zetten wij ons in om broedende vogels, paaiende vissen en amfibieën niet te storen en beschermde planten te ontzien. Dit is een belangrijke reden waarom we starten met maaien na 15 juni.

Toestandsafhankelijk maaien
Het waterschap volgt bij het maaien van watergangen niet meer een kalenderplanning (vaste momenten in het jaar). In plaats daarvan wordt per locatie bekeken wanneer maaien noodzakelijk is. Dit noemen we toestandsafhankelijk maaien.
Waar nodig heeft het waterschap de afgelopen weken zeer lokaal enkele watergangen al (gedeeltelijk) gemaaid. Zo is voorkomen dat de sloten te ver dichtgroeiden en de aan- en afvoer van water zou worden belemmerd.

Advertisements

Onderhoud kleinere sloten
In het werkgebied van het waterschap ligt ruim elfduizend kilometer aan watergangen. Het waterschap onderhoudt de meest belangrijke, ruim elfhonderd kilometer, zelf.
Voor de kleinere sloten zijn de aangrenzende eigenaren onderhoudsplichtig.