Wat ouders over kinderopvang en de compensatie moeten weten

Foto: www.kinderdagverblijf-gouda.nl

Gouda – Als ouder heeft u inmiddels ervaren hoe de regels van de overheid rond de kinderopvang zijn en ook hoe een en ander financieel vastgelegd is. Dat neemt niet weg dat er heel wat ouders zijn die volledig ter goeder trouw gehandeld hadden, maar door de Belastingdienst geheel ten onrechte waren teruggefloten.
Dan steekt het coronavirus de kop op en worden door de regering maatregelen genomen om hele groepen in de samenleving te compenseren. Zo ook de sector kinderopvang. Het is redelijk voorspelbaar dat door de bovengenoemde ervaring menig ouder huiverig wordt van een nieuwe compensatie regeling, hoe goed bedoeld dan ook. Vandaar onderstaand overzicht van de belangrijkste punten, die nu al vast liggen. Zoals u kunt lezen betreft dit niet het hele plaatje; aan een aantal onderdelen van de uitvoering wordt nu nog hard gewerkt.

Welke ouders komen voor compensatie in aanmerking?
De compensatie is bedoeld voor alle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en ook nu doorgaan met het betalen van de factuur van hun kinderopvangorganisatie. Ook voor ouders in cruciale beroepen is dit van toepassing. Ter verduidelijking, aan het gebruik van de noodopvang zijn geen kosten verbonden.

Hoe werkt de compensatie door de overheid van uw eigen bijdrage?
De overheid zal de compensatie overmaken aan uw kinderopvangorganisatie. Deze kan dan rechtstreeks aan de ouders het teveel betaalde deel overmaken dat gevormd wordt door:

Advertisements
  • Het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag.
  • Over de periode van 16 maart t/m 6 april 2020.

Als de huidige situatie eventueel langer gaat aanhouden, dan kan de bovenstaande mogelijkheid met bijvoorbeeld enkele weken verlengd worden.

Hoe werkt de compensatie in de praktijk?
Hierover wordende kinderopvangorganisaties en de betreffende ouders zo spoedig mogelijk ingelicht.
Uw kinderopvangorganisatie heeft gegevens van de ouder(s) nodig om de compensatie te kunnen verstrekken en met name hoeveel toeslag u per maand ontvangt. Er wordt een formulier ontwikkeld waarmee u dit aan de kinderopvangorganisatie kan verstrekken. De verwachting is dat uw kinderopvangorganisatie dit formulier u vóór eind maart kan aanleveren.

Moet u eerst betalen alvorens geld terug te krijgen?
Alleen als u de factuur betaald heeft ontstaat het recht op kinderopvangtoeslag. Daarom dient u ook de factuur over april te betalen die u rond 26 maart ontvangen heeft.

Waar aan wordt nog gewerkt om de regeling compleet te krijgen?

  • Het formulier dat u dient in te vullen ten behoeve van uw kinderopvangorganisatie.
  • Of u wel of geen nieuwe factuur krijgt wordt nog uitgewerkt. Direct als dit bekend is ontvangt u informatie van uw kinderopvangorganisatie, gastouderbureau of gastouder.
  • Ook of u verder privacy-gevoelige informatie dient te delen wordt u zo snel mogelijk bekend gemaakt.
  • Het moment van uitbetaling door de compensatieregeling moet nog worden bepaald.
  • Bij de uitwerking van de compensatieregeling voor gastouderbureaus wordt meegenomen dat het systeem anders in elkaar steekt dan dat van de dagopvang en BSO.

Met de regelingen voor subsidies bij kinderopvang nog in het achterhoofd mag aangenomen worden dat de overheid extra zal werken aan begrijpelijke en goed functionerende regels.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

31-03-2020 12:16