Wat is pre-employment screening en wanneer gebruik je het?

P.E.S.
pre-employment screening

In vrijwel ieder werkveld wordt steeds vaker pre-employment screening toegepast, afgekort als ‘PES’. Dit betekent dat een werkgever informatie opvraagt over een potentiële werknemer om een beoordeling te kunnen maken van diens betrouwbaarheid en integriteit. In dit artikel wordt toegelicht wat pre-employment screening precies is, wanneer het wordt toegepast en hoe het in z’n werk gaat.

1. Wat is pre-employment screening?
Pre-employment screening houdt in dat een werkgever, voordat een werknemer er in dienst treedt, een achtergrondcheck uitvoert om een inschatting te kunnen maken van de betrouwbaarheid en integriteit van de werknemer. Personeel screenen gebeurt om te kunnen beoordelen of de werknemer daadwerkelijk geschikt is voor het uitvoeren van de functie waarvoor hij in aanmerking komt.

2. Wanneer wordt pre-employment screening toegepast?
Over het algemeen geldt: hoe belangrijker het is voor de functie dat de werknemer integer is, hoe belangrijker de pre employment screening is.

Integriteitsgevoelige functies zijn, onder andere:
– Leidinggevenden met een machts- al dan niet monopolypositie;
– mensen die met kwetsbare groepen werken;
– mensen die veiligheid moeten waarborgen;
– mensen die met geld en goederen van doen hebben;
– mensen die toegang hebben tot gevoelige informatie, risicovolle ruimtes of vitale infrastructuur.

Deze integriteitsgevoelige functies bevinden zich in allerlei sectoren en organisatie, maar zijn oververtegenwoordigd in ziekenhuizen, politieke partijen, scholen, kinderopvang, banken, voedingsmiddelenindustrie, laboratoria, enzovoorts.

3. Hoe werkt pre-employment screening?
Er is geen vaste invulling van pre-employment screening. De werkgever bepaalt welke informatie relevant is voor de functie. Doorgaans wordt in ieder geval de echtheid en geldigheid van het identiteitsbewijs van de werknemer gecontroleerd, de echtheid van de behaalde diploma’s gecheckt, referenties van voormalige werkgevers geraadpleegd en om een Verklaring Omtrent het Gedrag gevraagd.

Op die manier verkrijgt de werkgever een inzicht in het professionele verleden van de werknemer en in de mogelijke stafbare feiten die de werknemer in het verleden heeft gepleegd.

De werknemer wordt altijd gevraagd om goedkeuring van de pre-employment screening. Als de werkgever de screening uitvoert zonder toestemming, schendt hij daarmee de privacywetgeving.