Waddinxveen gaat bezuinigen

Waddinxveen heeft een plan van aanpak gemaakt om binnen het sociaal domein en de huishoudelijke hulp jaarlijks nog 2,6 miljoen euro te kunnen bezuinigen. Dat is structureel al een miljoen euro minder dan eerder begroot, omdat de inkoop van jeugdhulp goedkoop is uitgevallen. Op dit moment is nog onduidelijk of het resterende bedrag wel binnen het sociaal domein gevonden kan worden. De gemeenteraad heeft er inmiddels bij het college van b en w op aangedrongen de kwetsbaarste en zwakkeren bij bezuinigingen te ontzien.

Bron: AD