VVD en Groenlinks inruilen voor CDA en CU

Politieke onderhandelingen onder leiding van D66, met aan tafel PvdA, Gouda Positief, CDA en ChristenUnie bieden volgens verkenner Hans Andersson de meeste kans op een succesvolle coalitie in de Goudse gemeenteraad. GroenLinks en VVD keren dan niet terug in de coalitie. Dat blijkt uit zijn eindrapport dat hij vandaag naar buiten brengt.

Na de tweede ronde van gesprekken die Andersson voerde met de 12 Goudse raadsfracties blijkt dat de meeste partijen deelname van GroenLinks aan de coalitie niet zinvol vinden, omdat het getalsmatig maar om twee zetels gaat. daarbij vinden sommigen de bestuurlijke bijdrage van Groen Links in het afgelopen college niet sterk. Het ligt volgens Andersson ook niet voor de hand dat de VVD weer mee zou gaan doen, gezien de aanleiding voor de crisis en de eigen keuze van de VVD om deelname aan de vorige coalitie op te zeggen.

Mediation workshop
Hoewel Andersson de genoemde coalitie de meeste kans van slagen geeft, zijn er ook alternatieven mogelijk. Maar bepalend voor het welslagen van een stabiel college zijn volgens hem de condities voor de samenwerking en een mix van de huidige en nieuwe personen in de politieke hoofdrollen. Samen moeten zij willen veranderen. Vertrouwen staat daarbij centraal. “Als basisvoorwaarde is vereist dat bestaande en nieuwe partners elkaar het nodige gunnen en dat GoPo, plus CDA/CU in een soort van mediation workshop elkaar op alle twijfels diepgaand ontmoeten.”

Advertisements

Onafhankelijk formateur
Hij raadt verder de nieuwe coalitiepartijen aan de wijsheid op te brengen om deskundige en ervaren wethouders van buiten de directe Goudse politieke arena voor te stellen. Ook adviseert hij bij de collegevorming te kiezen voor een onafhankelijk formateur.

Volgens de raadsfracties moet het mogelijk zijn dat omstreeks 22 september een nieuw college aantreedt. Andersson noemt dat een optimistisch scenario.

Verkenner
Verkenner Hans Andersson presenteerde de uitkomsten van zijn tweede ronde van gesprekken met de Goudse raadsfracties. Hij werd door burgemeester Milo Schoenmaker aangesteld na de bestuurscrisis van 4 juli waarbij de wethouders door de oppositiepartijen in de gemeenteraad naar huis waren gestuurd. Andersson verkende de mogelijkheden en voorwaarden voor het welslagen van een nieuwe coalitie.