Vrijwilligerspenningen voor medewerkers Ronssehof

Gouda – Op vrijdag 12 oktober 2018 ontvangen mevrouw J.A.M. (Coby) de Koning – van der Voort en de heer H.C. (Harry) Beil de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. Zij ontvangen de erepenning als waardering voor hun jarenlange inzet bij Ronssehof en overige diensten.

Mevrouw Coby de Koning – van der Voort is begin 2008 vrijwilliger geworden bij de ontspanningsmiddagen en avonden in Ronssehof. Mevrouw De Koning is in april 2001 als vrijwilliger in het Groene Hart Ziekenhuis gestart op de verpleegafdeling neurologie om een praatje te maken of een spelletje met patiënten te spelen. Daarnaast geeft zij handmassages. Verder wordt zij in het Groene Hart Ziekenhuis nog ingezet als begeleider bij ziekenhuisbezoek en om palliatieve patiënten extra aandacht te geven.
In 1990 is mevrouw De Koning gestart als vrijwilliger in Huize Moerdrecht van Zorgpartners M-H in Moordrecht en heeft daar bijna 25 jaar vrijwilligerswerk gedaan en samen met anderen het Huiskamerproject voor wijkbewoners opgezet. Mevrouw De Koning is lid geweest van de Cliëntenraad en de Centrale Cliëntenraad van Zorgpartners. In 2014 is Moerdrecht gesloten. De wijkfunctie is overgenomen door Gemiva SVG Groep en in 2017 sloot zij weer aan als vrijwilliger bij het huiskamerproject.

De heer Harry Beil is in 2000 gestart in Ronssehof als penningmeester van de Vrienden Van Ronssehof. De leden van de Vrienden bepalen waar de financiële bijdrage aan besteed wordt. De heer Beil heeft in die 18 jaar ook steeds geholpen bij de organisatie en voorbereiding van de jaarmarkt. Zomers kan je ook een beroep doen op de heer Beil. Hij springt dan in bij de wandelclub van de activiteitenbegeleiding en bij de groep vrijwilligers die bewoners of revalidanten begeleiden bij een ziekenhuisbezoek.
Sinds 1978 (40 jaar) heeft hij vrijwilligerswerk gedaan als penningmeester van het zalencentrum Het Brandpunt van de Gereformeerde Kerk aan de Turfmarkt en van de beheercommissie van de Veste. Ook vervult de heer Beil twee keer per maand bardienst bij zalencentrum de Veste.

Advertisements

Vrijwilligerspenning
De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.

 

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android  

12-10-2018 16:01