Vrijwilligerspenning voor vrijwilliger Humanitas

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Gouda – Vandaag ontving mevrouw W.E. Goudriaan- van den Ham de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. De erepenning wordt uitgereikt tijdens een overlegvergadering tussen bestuur en coördinatoren.

Mevrouw Goudriaan is sinds januari 2009 als enige Humanitas-vrijwilliger gestart met het bezoeken van eenzame mensen, in eerste instantie in het kader van rouwbegeleiding. Door toename van de vraag heeft zij steeds meer vrijwilligers om zich heen verzameld en de laatste jaren coördineert ze het onderdeel Samen Optrekken (voorheen vriendschappelijk huisbezoek) van Humanitas. Dat wil zeggen dat ze intakegesprekken voert, koppelingen tot stand brengt en begeleidt, nijpende situaties signaleert, bemiddelt tussen hulpverleningsinstanties en deelneemt aan netwerkvergaderingen. Mevrouw Goudriaan is al jaren actief in de Goudse samenleving.

Humanitas
Humanitas Midden-Holland telt op dit moment ca 150 vrijwilligers. Zij zijn actief op vier terreinen: samen optrekken (eenzaamheidsbestrijding), taalcoaching van inburgeraars, schuldhulpmaatje (hulp bij financiële chaos) en ondersteuning van laaggeletterden.

Binnen het onderdeel Samen Optrekken van Humanitas bezoeken vrijwilligers mensen thuis die bijvoorbeeld door omstandigheden aan huis zijn gebonden of steun nodig hebben bij ingrijpende gebeurtenissen. De vrijwilligers kunnen goed luisteren en zijn er speciaal voor mensen die hun gedachten, ervaringen en verhalen met iemand willen delen.

Vrijwilligerspenning
De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android