Vrijwilligerspenning voor Robert Kreder

Gouda – Op woensdag, 25 augustus, heeft de heer R.D. (Robert) Kreder de vrijwilligerspenning van de stad Gouda ontvangen uit handen van burgemeester Pieter Verhoeve. De erepenning is uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst. Hij ontvangt de erepenning als waardering voor zijn jarenlange inzet bij Stichting GoudApot en overige diensten.

Robert Kreder zet zich al geruime tijd belangeloos in voor de maatschappij. Sinds 2016 is hij actief als voorzitter van het bestuur bij Stichting GoudApot, tot hij in januari 2021 besloot het stokje door te geven. De heer Kreder heeft zich een heel betrokken voorzitter getoond, die als eerste voorzitter van Stichting GoudApot de stichting heeft helpen opbouwen en een gezicht heeft gegeven.
Voordat hij begon als voorzitter bij de GoudApot is Robert als voorzitter actief geweest in diverse andere vrijwilligersverbanden, zo is hij voorzitter geweest bij de Ronde tafel 29 en bij Sociëteit de Reünie.

Stichting GoudApot
GoudApot is een burgerinitiatief dat op een laagdrempelige manier activiteiten van Goudse burgers wil financieren. Het gaat om kleine en grotere initiatieven in Gouda die de sociale cohesie bevorderen en verbinden. De GoudApot ondersteunt en adviseert waar nodig maar neemt het initiatief niet over.

Advertisements

Vrijwilligerspenning
De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.

26-08-2021 10:40