Vrijwilligerspenning voor medewerkers Wijkteam Gouda Oost

Gouda – Marianne Muller en Ali van der Kemp-de Mol ontvingen woensdagavond 9 november de vrijwilligerspenningen van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra.  De erepenningen werden uitgereikt tijdens de wekelijkse maaltijd van het Wijkeethuis Oost. Beiden ontvingen de erepenning als waardering voor hun jarenlange inzet voor Wijkteam Gouda Oost.

Marianne Muller is al meer dan 20 jaar actief als vrijwilliger bij Wijkteam Gouda Oost en vanaf het begin ook betrokken bij het wijkontwikkelingsproces. Ze is al jarenlang lid van de Milieurapporteurs en ze steekt daarbij zelf ook de handen uit de mouwen. Je kunt haar overal tegenkomen, bij het Nelson Mandela Centrum, bij de Keramiekdagen of bij de 4 mei herdenking op de markt. Ze wordt zeer gewaardeerd.

Wijkeethuis Oost
Ali van der Kemp-de Mol is al jaren een spil in de wijk Gouda Oost. Zij was één van de trekkers van het Wijkeethuis Oost in het Nelson Mandela Centrum en zij is nog steeds direct betrokken. Toen het instituut Milieurapporteurs dreigde weg te vallen heeft zij de rol van voorzitter op zich genomen, volledig gesteund door de andere rapporteurs en door de partners van de gemeente.

Oudste wijkteam
Het Wijkteam Gouda-Oost bestaat ruim 20 jaar en daarmee is dit wijkteam het eerste en oudste wijkteam in Gouda. Het bestaat uit bewoners die opkomen voor de belangen van de wijk. Een keer in de paar weken komt het wijkteam bij elkaar om te besluiten wat er gedaan moet worden in de wijk. Het gaat over wijkontwikkeling, groen in de wijk, activiteiten, veiligheid en buurtfeesten.

Advertisements

Vrijwilligerspenning
De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.