Vrijwilligerspenning voor medewerker van de Stichting Gouda bij Kaarslicht

Gouda – De heer F. Mourik ontving vrijdag 15 december de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van burgemeester M. Schoenmaker. Hij ontvangt de erepenning als waardering voor zijn jarenlange inzet bij de Stichting Gouda bij Kaarslicht en overige diensten. De vrijwilligerspenning wordt uitgereikt tijdens de laatste bespreking voor de start van de werkzaamheden van die dag.

Frans Mourik is al meer dan 42 jaar betrokken bij veel evenementen die in Gouda worden georganiseerd. Tot aan zijn pensioen werkte hij bij de afdeling Beheer en Onderhoud Openbare Gebouwen en was hij vanuit zijn functie betrokken bij veel evenementen waaronder de organisatie van Gouda bij Kaarslicht. Taken die niet onder zijn functie vielen deed hij in zijn vrije tijd als ondersteuning van het bestuur van de stichting.
Sinds 2008 is Frans met pensioen en is hij zich blijven inzetten als full time vrijwilliger voor Stichting Gouda bij Kaarslicht. Ook is hij actief bij tennisvereniging TIOD en bestuurslid van de stichting Vakantieverblijven gemeente Gouda.

Vrijwilligerspenning
De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.

Advertisements