Vrijwilligerspenning voor de heer Anker

Op vrijdag 11 september ontving de heer H. (Henk) Anker de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Laura Werger. De erepenning werd uitgereikt op een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum als vrijwilliger op de Graaf Jan van Nassauschool. Hij ontving de erepenning voor zijn jarenlange inzet.
De heer Anker is sinds augustus 1990 als vrijwilliger actief op de Graaf Jan van Nassauschool. Hij heeft diverse administratieve werkzaamheden met de computer verricht zoals de leerling-administratie en het maken van boekjes met korte verhalen.
De heer Anker is ernstig lichamelijk gehandicapt en rolstoelgebonden. Maar hij is een man met een enorm doorzettingsvermogen en een positieve levenshouding. Hij vertelt weleens iets over zichzelf en zijn handicap in de groepen, waardoor de kinderen leren met een gehandicapte om te gaan. Werken, nuttig zijn voor de samenleving is heel belangrijk voor de heer Anker.
Vrijwilligerspenning
De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.