Vrij.29-01: Expositie Oostpolder in Schieland: “Een spannende polder”.

Op vrijdagmiddag 29 januari (16.30 uur) opent mevrouw Ayfer Sari in het Huis van de Stad de expositie over de Oostpolder in Schieland “Een spannende polder”. De expositie is daar de hele maand februari te bezichtigen.

De Oostpolder in Schieland ligt ten westen van Gouda en ten noorden van de nieuwbouwwijk Westergouwe. Het is een waardevol gebied met veel natuur en cultuurhistorie, dat ook kansen biedt voor recreatie. Als er respectvol met de verschillende belangen wordt omgegaan, kan verdere ontwikkeling winst opleveren voor zowel de toekomstige inwoners van het nieuwe stadsdeel als voor de Gouwenaars uit de bestaande stad.

Mevrouw Sari is manager van Hogeschool INHolland. Studenten van deze hogeschool hebben twee ontwikkelingsvarianten uitgewerkt voor de toekomst van de polder: als natuurgebied en als stadspark voor sport en recreatie. Zij komen met verassende en soms confronterende oplossingen. Op vrijdagmiddag 29 januari a.s. worden de resultaten van de studie in de raadszaal gepresenteerd en vervolgens aangeboden aan de wethouder voor ruimtelijke ordening, Rogier Tetteroo. Daarna wordt de tentoonstelling geopend. De opdracht tot deze studie is gegeven door het Gouds Watergilde, een werkgroep van de Historische Vereniging Die Goude.

Graag nodigt het Watergilde alle inwoners uit deze expositie over deze “spannende” Oostpolder te komen bekijken. Dat kan dagelijks wan-neer het Huis van de Stad open is. Elke donderdagmiddag in februari zijn er studenten van INHolland aanwezig om een toelichting te geven.