Vrij.26-09: ‘Voorlichtingsbijeenkomst ‘Ouderen in veilige handen’ te Gouda

Vrijdag is er een voorlichtingsbijeenkomst ‘Ouderen in veilige handen’. De themabijeenkomst vindt plaats op vrijdagavond 26 september (aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30)in de Oostpoort aan de Aderpolderweg te Gouda.

In Nederland worden er naar schatting 200.000 ouderen mishandeld. Het komt in alle lagen van de bevolking voor en het gaat niet alleen om fysieke mishandeling, maar bijvoorbeeld ook om financiële uitbuiting. Het ministerie van VWS en wij als ouderenbond zetten ons graag in om het onderwerp bespreekbaar te maken want: Ouderenmishandeling is onaanvaardbaar en helaas stopt het nooit vanzelf. En komt in alle lagen van de bevolking voor.

Medewerkers aan deze avond:

Advertisements

Marjan Tromp (voorlichtster ouderenmishandeling PCOB) zij zal spreken over “ouderen in veilige handen”.
Mariët van Rossum (medewerkster steunpunt huiselijk geweld aandachtsgebied ouderen) zal spreken over: “Veilig thuis”. (financiële uitbuiting etc.)
Verder wordt er medewerking verleend door:
Conny Burdo : medewerker meldpunt zorg en overlast/steunpunt huiselijk geweld
Henk Bron : vrijwillig ouderenadviseur PCOB Gouda

Deelname aan deze avond is gratis. Voor inlichtingen en aanmelding voor de bijeenkomst kunt u contact opnemen met de voorzitter van de PCOB afdeling Gouda de heer C.Bijkerk, telefoon 0182-549801 E-mail: bijkerkcornelis@hetnet.nl of bi j de heer S.Koomen, telefoon 0182-5285 2 E-mail: simon.koomen@hetnet.nl