Vrij. 15-03: Vlinder- en bijenliefhebbers aan de slag

Op 15 en 16 maart 2019 zijn de landelijke Bijenwerkdagen in het kader van Nederland Zoemt. Er zijn door het hele land activiteiten georganiseerd om wilde bijen te helpen. Al langer is bekend dat de insectenpopulaties in West-Europa en dus ook in Nederland, enorm onder druk staan en een aantal soorten al zijn uitgestorven. Insecten en met name de wilde bijen, zijn enorm belangrijk voor onze voedselvoorziening en voor de biodiversiteit. Planten zoals granen en fruitbomen hebben insecten nodig voor bestuiving, maar ook vogels en (vleer)muizen die van insecten afhankelijk zijn voor hun voedsel, raken bedreigd in hun voortbestaan.

De Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) doet mee aan Nederland Zoemt. Het lopende Graslandvlinderproject van de NVWK is behalve voor de bedreigde graslandvlinders zoals argusvlinder, kleine vuurvlinder en icarusblauwtje, ook gunstig voor wilde bijen en andere nuttige insecten. In samenwerking met grondeigenaren zijn diverse leefgebieden voor vlinders en bijen aangelegd. Op deze percelen vinden vlinders en bijen bloemen en planten voor voedsel, schuil- en voortplantingsmogelijkheden. Om de bijen een handje te helpen is op elk perceel ook een zogenaamd insectenhotel gebouwd.

De Bijenwerkdagen houden we op de Lekweide in Bergambacht en op de Weydeblick bij het sportpark in Lekkerkerk, in samenwerking met Staatsbosheer. We gaan het volgende doen:

Advertisements
  • Opgekomen storingssoorten als ridderzuring en distels verwijderen,
  • Wellicht gedeeltes opnieuw inzaaien,
  • Struiken planten.

Wilt u meedoen? Uw hulp is zeer welkom!

Voor het steken van ridderzuring en het distels trekken is speciaal handgereedschap aanwezig, zoals door boeren werd ontwikkeld en decennialang is gebruikt. U krijgt een korte demo. De dichtheid van deze opgekomen storingssoorten belemmeren ontkiemen en groei van gewenste plantensoorten op de in 2018 ingezaaide percelen.

We gaan werken van 09.30 – 16.00 uur. Op beide locaties bent u welkom. U kunt ook alleen ’s morgens of ‘s middags een paar uur meehelpen. Neem eigen werkhandschoenen mee, zorg voor stevig schoeisel, en breng als u langer blijft, ook een lunchpakket mee. Staatsbosbeheer zorgt voor koffie, thee en een drankje na afloop.

Aanmelden is fijn, dan weten we hoeveel stuks gereedschap aanwezig moet zijn. U kunt tevens uw voorkeurlocatie doorgeven aan Arie Kooy via ariewilkooy@ziggo.nl, ook voor informatie.

Voor meer informatie:

ariewilkooy@ziggo.nl

of Joke Colijn

PR Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK)

06-44744408

of www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/

15-03-2019 09:00