Vrij.01-04: Shekinaviering in De Veste

Op 1 april, alweer de laatste viering van dit seizoen, verleent ds. Erick Versloot zijn medewerking. Het thema van de avond is “de opstanding van ons lichaam”. Erick Versloot werkt als predikant in Waarder en is daarnaast actief op muzikaal gebied en schrijft ook nog boeken. In 2015 verscheen het boek “het lied op andere lippen”, dat hij samen met predikant-dichter Sytze de Vries schreef.

We hebben Pasen gevierd, de opstanding van Christus. Maar daar blijft het niet bij. Ook aan ons is leven na de dood beloofd maar hoe ziet dat er dan uit en wat zegt de Bijbel daarover?

Naast de inleiding zal er in deze viering natuurlijk ook alle ruimte zijn voor muziek en lofprijzing en is er gelegenheid voor persoonlijk gebed met ieder, die daaraan behoefte heeft.
De viering wordt gehouden in kerkgebouw “De Veste”, Ridder van Catsweg 300 in Gouda en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 is de zaal open en bent u van harte welkom voor een kop koffie o.i.d. Wilt u meer weten over de Shekina viering, dan kunt u of mailen naar: lsieling@hetnet.nl of de website bezoeken: www.shekinavieringgouda.nl