Vri. 25-11: Overhandiging 15de-eeuws handschrift

Op vrijdag 25 november overhandigt Hildo van Es een 15de-eeuws handschrift, met daarin het verhaal over het leven van de heilige Katharina van Alexandrië, aan Streekarchief Midden-Holland. We nodigen u als journalist van harte uit om deze feestelijke bijeenkomst bij te wonen.

Hildo van Es vond het handschrift in de bibliotheek van zijn vader, die tijdens zijn leven hoogleraar Neerlandistiek was aan de Rijksuniversiteit Groningen. Waarschijnlijk is het werk afkomstig uit het Sint Margaretha-klooster in Gouda en is het tijdens de Reformatie, toen het klooster in brand werd gestoken en geplunderd, aan een grotendeels onbekende zwerftocht begonnen. Nu komt het Middeleeuwse handschrift, 444 jaar later, eindelijk weer thuis in Gouda. De heilige Katharina stierf volgens de legende als martelares op 25 november 307. Niet voor niets heeft het streekarchief juist haar ‘naamdag’ uitgekozen voor deze feestelijke aangelegenheid.

De overhandiging wordt ingeleid met interessante lezingen over vroeg-christelijke martelaressen (door Ludo Jongen), de geschiedenis van het Margarethaklooster (door Koen Goudriaan) en de historie van de kloosterbibliotheek (door Jan Willem Klein).

Advertisements

Locatie: Steenlandzaal, Chocoladefabriek, Gouda
Datum: vrijdag 25 november
Tijdstip: 15.00 – 17.00 uur
Kosten: Gratis (graag aanmelden via info@samh.nl)