Voorzitter belangenbehartiging Goudse cliënten

gemeentehuis

Het Goudse college heeft mevrouw Huisman – Mak benoemd als voorzitter voor de nieuwe Goudse adviesraad sociaal domein en de nieuwe Goudse cliëntenraad. De voorzitter fungeert als bruggenbouwer tussen beide raden om de samenwerking optimaal vorm te geven. Zij kan daarbij voortbouwen op wat de zittende Wmo-raad en cliëntenadviesraad de afgelopen jaren hebben opgebouwd en gepresteerd.

Mevrouw Huisman – Mak is in deze functie benoemd vanwege haar brede ervaring en haar leidinggevende capaciteiten. Haar eerste opdracht is twee raden in te richten die nauw met elkaar samenwerken, waarbij de adviesraad zich meer richt op collegeadvisering over nieuw beleid en de cliëntenraad op uitvoering van beleid.

Participatie in het sociaal domein
Inwoners en cliënten kunnen sinds eind mei via twee mogelijkheden adviseren over het gehele sociale domein. Dit kan via de Goudse Adviesraad Sociaal Domein en de Goudse Cliëntenraad. Het gaat om gevraagd en ongevraagd advies over gemeentelijke beleidszaken en uitvoeringszaken. De Goudse Adviesraad gaat aanvullend een netwerk vormen van betrokken instellingen, die zij raadpleegt.

Wijziging door nieuwe gemeentetaken
Deze verandering komt doordat sinds dit jaar de gemeente taken uitvoert op het gebied van jeugdhulp, participatie en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voorheen adviseerden de Wmo-raad en Cliëntenadviesraad over een beperkt deel van het sociaal domein.