Voorlichting over Bolwerk

In het Huis van de Stad wordt morgenavond om 21.30 uur een informatiebijeenkomst gehouden over de Potterspoort. Bart Witzier vertelt namens zorginstelling Compartijn wat de plannen voor een particulier verpleeghuis op deze plek precies inhouden. Ook betrokkenen bij de stichting Mooi Bolwerk voeren het woord tijdens de bijeenkomst, waarbij ook wethouders en raadsleden aanwezig zijn. Zij willen graag een alternatieve invulling van het terrein, met een bescheiden gebouw, een parkachtig plantsoen en een permanente tentoonstelling van archeologische vondsten.

bron: AD