Voor en door ouders van een zorgintensief kind

zorg

Als je kind extra zorg nodig heeft door een lichamelijke, verstandelijke en/of gedragsmatige beperking of een chronische ziekte, dan vraagt dat veel van je. Terugvallen op een ouder met dezelfde ervaringen kan dan een verademing zijn. Ben je op zoek naar zo’n ouder? Of ben je een ouder die zijn ervaringen wil delen? Meld je dan aan via het landelijk netwerk van Parent2Parent.

Als je kind meer zorg nodig heeft dan anderen, dan komen er veel vragen op je af. Wat houdt de diagnose eigenlijk in, voor nu en later? Welke zorg en welke hulpmiddelen zijn nodig? Kom je in aanmerking voor een persoonsgebonden budget (pgb)? Contact met een ervaren ouder kan dan een steun in de rug bieden. Zo’n supportouder herkent jouw situatie, die begrijpt dat hele normale dingen niet altijd vanzelfsprekend zijn.

De juiste match
De supportouder biedt niet alleen praktische ervaring, maar ook emotionele ondersteuning en een luisterend oor. Deze ouder heeft hiervoor een training gevolgd. Een coördinator maakt een match tussen vraag- en supportouders op basis van vraag en overeenkomstige ervaring. Hierna neemt de supportouder zo snel mogelijk telefonisch contact op met de vraagouder. De supportouder helpt je in ongeveer vier gesprekken op weg. De ondersteuning bij het pgb gaat over nieuwe aanvragen en herindicaties. Supportouders nemen geen administratieve taken over.

Nu aanmelden als vraagouder
Om in contact te komen met een ervaren supportouder kun je je aanmelden als vraagouder via www.parent2parent.nl
Wil jij supportouder worden?
Ben jij ouder van een zorgintensief kind en wil jij andere ouders helpen om hun weg te vinden op het gebied van zorg, behandeling, pgb, onderwijs enz. Meld je dan aan via info@parent2parent.nl. Na je aanmelding doorloop je een trainingstraject van drie tot vijf dagdelen, waarin naast inhoudelijke kennis ook gespreks- en coachingstechnieken aan de orde komen.

Landelijk netwerk
Stichting Parent2Parent Nederland en de BOSK werken samen aan een landelijk netwerk waarbij vraagouders gematcht worden met opgeleide supportouders. Het landelijk netwerk is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van: VSB fonds, Johanna Kinderfonds, Skanfonds, Fonds verstandelijk gehandicapten, Revalidatiefonds en stichting PGB plein. De ondersteuning van ouders die een pgb aanvragen, verloopt in samenwerking met Per Saldo.