Volledig rookvrije schoolpleinen op 14 basisscholen

Gouda – Veertien Goudse basisscholen gaan 2018 in met een volledig rookvrij schoolplein en maken dit zichtbaar met een bord van de Rookvrije Generatie. Op dinsdag 23 januari om 14.30 uur is er een feestelijke uitreiking van de borden bij OBS de KAS. Wethouder Corinne Dijkstra en kinderburgemeester Romaissa Magouh zullen het eerste bord onthullen op het schoolplein van de KAS.

Met de campagne ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’ wordt volop ingezet op bescherming van kinderen tegen tabaksrook en tegen de verleiding om te beginnen met roken. Want ondanks het feit dat roken steeds minder normaal wordt, kunnen ouders en kinderen nog steeds niet kiezen voor opgroeien zonder blootstelling aan tabak (roken, meeroken en de verleiding van sigarettenpakjes). Daarom is het doel van de Rookvrije Generatie om kinderen in elke fase van het opgroeien te beschermen tegen (mee)roken en de verleiding. De Rookvrije Generatie is een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds.

Brede School Gouda
Ook in Gouda zijn verschillende partijen actief aan de slag voor een Rookvrije Generatie. De GGD Hollands Midden en de Brede School Gouda hebben alle Goudse basisscholen aangeschreven om te inventariseren of de scholen graag een rookvrij schoolplein willen realiseren of, als ze dit al hebben (vanaf 2020 is het hebben van een rookvrij schoolterrein verplicht), dit ook zichtbaar willen maken. Veertien scholen hebben hier positief op gereageerd en willen zo bijdragen aan een Rookvrije Generatie in Gouda. De borden voor op het schoolplein worden aangeboden door het Longfonds.

Advertisements