Video: Verkeersplan Gouda zorgt voor irritaties

Gouda- Het college van B&W heeft het verkeerscirculatieplan vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Dit plan stelt een aantal maatregelen voor die ervoor zouden moeten zorgen dat de stad beter bereikbaar en veiliger wordt voor voetgangers en fietsers. Ook ontstaan er kansen om extra groen toe te voegen aan de binnenstad en de singels. Het winkelgebied wordt met de voorgestelde maatregelen een stuk aantrekkelijker. Maar wat moeten de automobilisten dan?

De gemeente heeft drie verkeerscirculatievarianten onderzocht. De voorkeur van het college gaat uit naar de variant “sectorenmodel en autoluwe binnenstad”. Deze variant draagt volgens het college namelijk het meest bij aan het behalen van de ambities. De binnenstad en singels worden daarbij autoluwer gemaakt door het instellen van een ontheffingsgebied voor bewoners en ondernemers. In deze variant komen de zogeheten ‘knips’ in de Fluwelensingel, Nieuwe Veerstal en Kleiwegplein. Doorgaand verkeer kan daardoor niet verder rijden, hulpdiensten en bussen wel. Ook is een aantal aanvullende knips nodig op de Bodegraafsestraatweg, Zwarteweg-Graaf Florisweg en Molenmeesterslag, om sluipverkeer te voorkomen. Het autoverkeer wordt gestimuleerd van de randwegen gebruik te maken, zoals de N207, Goverwellesingel en Burgemeester van Reenensingel.

De binnenstad komt weer aan de Hollandsche IJssel te liggen, doordat de verkeersdruk op de Nieuwe Veerstal wordt verminderd. Dit gebied kan daardoor een aantrekkelijkere inrichting krijgen waar mensen graag verblijven.

Advertisements

Woonwijken
Maar hoe zit het dan met de woonwijken waar de auto’s doorheen moeten rijden om op hun bestemming te komen? De gemeente zegt: ‘Het Verkeerscirculatieplan stelt ook maatregelen voor in de wijken buiten het centrum, zoals het verbeteren van de doorstroming op het hoofdwegennet, het inrichten van 30 km/u zones en schoolzones, en het opwaarderen van fietspaden.’ In de woonwijken ontstaan luwten door het verkeerscirculatieplan en daardoor meer ruimte voor fietsers en voetgangers.’

Dit klinkt allemaal goed, maar het autoverkeer zal toch ook door de woonwijken moeten rijden. De reacties op de Facebook van deGouda wijzen erop dat inwoners geïrriteerd en niet al te blij zijn met de plannen van de gemeente. Er zal sprake zijn van: extra kilometers, herrie, drukte en mogelijk gevaarlijke situaties met (overstekende) kinderen in de buurt.

In de video hieronder ziet u hoe Garro Wiersema (directeur deGouda) de oude en de nieuwe route volgens het verkeersplan rijdt en wat hij er van vindt.

Verkeersplan zal voor problemen zorgen

Het verkeersplan in Gouda is niet erg handig volgens ons. In deze video rijden wij van het centrum naar de Karnemelksloot op de oude en de nieuwe manier.

Slået op af Weekblad de Gouda i Mandag den 28. oktober 2019

 

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

 

Download nu deGouda App voor iOS en Android

29-10-2019 15:34